Usvojena Deklaraciju o unapredjenju preventivne pedijatrije u regionu jugoistočne Evrope

0

Nacionalne pedijatrijske organizacije zemalja jugoistočne Evrope usvojile su, na III Kongresu preventivne pedijatrije održanom u Budvi, Deklaraciju o unapredjenju preventivne pedijatrije u regionu jugoistočne Evrope, sa preporukama vladama zemalja u regionu.

“Svjesni smo da je prevencija ključni element u očuvanju zdravlja djece i da je neophodno usmjeriti napore ka očuvanju i unapređenju njihovog blagostanja. Uvažavajući specifičnosti naših zemalja i izazove s kojima se suočavamo, zajednički smo razmotrili i identifikovali nekoliko ključnih pravaca razvoja preventivne pedijatrije na jugoistoku Evrope”, navodi se u Deklaraciji usvojenoj na Kongresu sa međunarodnim učešćem, koji je organizovala Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore, na čijem čelu je doc. dr Nebojša Kavarić.

U Deklaraciji se nacionalnim vladama preporučuje zaštita djece od nasilja, jačanje primarne zdravstvene zaštite, unapređenje imunizacije, osiguravanje ranog prepoznavanja i intervencije. Takođe, pedijatri preporučuju promociju zdravih stilova života, kao i kontinuiranu edukaciju roditelja i staratelja.

“Podstičemo vlade da podrže saradnju i razmjenu najboljih praksi među zemljama jugoistočne Evrope. Preporučujemo vladama da ulože sredstva u razvoj i poboljšanje preventivnih programa, obuku zdravstvenih radnika i nabavku potrebne opreme i resursa”, navodi se u Deklaraciji.

III Kongres preventivne pedijatrije, pod nazivom “Nova realnost preventivne pedijatrije” održan je pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a akreditovala ga je i Ljekarska komora Crne Gore. Kongres je okupio osam nacionalnih pedijatrijskih organizacija zemalja jugoistočne Evrope, na čelu sa predsjednicima.

Prisutni su bili ne samo pedijatri i specijalisti pedijatrijske medicine, već i stručnjaci različitih grana medicine, farmacije, stomatologije, psihologije, nutricionizma iz zemlje i inostranstva, koji daju izuzetan doprinos ovom važnom međunarodnom skupu i unapređenju nauke na polju pedijatrijske medicine.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.