IMPRESSUM

Vlasnik: „Adria management services“ d.o.o

Glavni i odgovorni urednik: Petar Bulatović

Registrovan:  06.12.2021 pod brojem 051

Adresa: Pera Ćetkovića 86

Kontakt: [email protected]