Vojne obveznike angažovati i u miru

Vojne obveznike angažovati i u miru
Građani Crne Gore se, u sklopu vojne obaveze, mogu angažovati, ne samo u uslovima ratnog i vanrednog stanja već i u miru, predviđeno je izmjenama Zakona o odbrani koji će...
Read more