Konjević: Ima napretka, ali potrebna veća pomoć države

0

Bivši ministar finansija i poslanik SDP-a Raško Konjević ocijenio je iskorakom to što je Vlada odustala od prvobitne najave da neće biti subvencija za ugrožene kompanije.

On je pručio da bi dobro i da Vlada izađe sa detaljnijim paketom mjera u sektoru turizma jer je on najugroženiji.

“Prvi utisak je da je drugi paket mjera skroman ako ga poredimo sa, recimo, sličnim mjerama u Sloveniji, Hrvatskoj ili Srbiji. U dijelu subvencija SDP će iznijeti prijedloge tokom dijaloga sa Vladom. Naše viđenje je da je minimum u dijelu subvencija za plate trebao da bude puni iznos minimalne zarade ili 50% prosječne zarade u Crnoj Gori ili da se veže u određenom procentu za prosječnu zaradu u kompanijama na koju su uredno plaćene obaveze prema državi. Ne mislimo da bi to bio puno veći iznos za državu”, ocijenio je Konjević za “Vijesti”.

Konjević je kazao da je pohvalno to što je premijer ponudio dijalog o paketu ekonomskih mjera sa političkim partijama, socijalnim partnerima kao i drugim društvenim činiocima, navodeći da je SDP to predlagao sredinom marta.

“Ovdje je ključna stvar zadržati radna mjesta i zato sadašnji trošak koji država ima ustvari treba gledati kao ulaganje da se sačuva privatni sektor bez kojeg nema prihoda za budžeta pa time ni redovnog servisiranja obaveza države”, istakao je Konjević.

On je ukazao da se država do sada nije najuspješnije borila protiv rada na crno koje je izraženo u djelatnostima koje su zabranjene ili im je poslovanje ugroženo.

“Sada to postaje novi problem jer na njih, ukoliko sam dobro razumio, se ove mjere Vlade ne odnose i to je veliki socijalni izazov. Treba razmisliti o modelu, da se u dogovoru sa poslodavcima, nađe način da se oni uvedu u legalne tokove kako bi i oni mogli da budu ‘pokriveni’ ovim mjerama uz određene uslove. Nekoliko mjera u sektoru poljoprivrede koje je premijer iznio su dobre i na fonu su onoga što je u ime SDP-a predložio bivši minstar poljoprivrede Budo Mugoša. Mislimo i da rok za povraćaj PDV-a treba biti kraći od 45 dana, da bi se pospješila likvidnost”, naveo je Konjević.

Najavio je da će SDP, između ostalog, tražiti i otpis poreskih obaveza za djelatnosti koje su zatvorene i djelimični otpis za one kojima je ugroženo poslovanje.

On je kazao da je SDP pripremio i u ponedjeljak će predložiti Lex specijalis da se ne vrši obračun kamata tokom trajanja moratorijuma na kredite.

“Smatramo da nije primjereno i solidarno da banke obračunavaju, a kasnije naplate kamatu pravnim i fizičkim licima u uslovima vanredne situacije izazvane epidemijom”, ponovio je Konjević.

“Predložićemo i izmjene Zakona o prijestonici kako bi se dio redovnih transfera iz državnog budžeta mogao korisititi za pomoć privredi u Prijestonici Cetinje”, dodao je Konjević.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.