Čudna dešavanja u Budvi: DPS se sprema za vanredne izbore, neko sprema izdaju birača!

Čudna dešavanja u Budvi: DPS se sprema za vanredne izbore, neko sprema izdaju birača!

Demokratska partija socijalista (DPS) donijela je odluku o podizanju partijske infrastrukture u Budvi za održavanje vanrednih izbora u tom gradu, saznaje Borba. Na sjednici Opštinskog odbora te stranke u Budvi, koja je održana prvog novembra, krenulo se u pripremu izbora za početak naredne godine. Interesantno je da se DPS sprema za izbore baš u momentu kada Demokrate treba da predaju rukovođenje Budvom Marku Careviću iz DF-a.

Na pomenutoj sjednici OO DPS Budva (Borba objavljuje taj dokument) donesena je odluka o formiranju mini izbornih štabova za izbore, kao i o formiranju biračkih odbora. Zaista čudno da se sve to radi, dvije godine prije nego što treba da se održe izbori, osim ako ne postoji prećutan dogovor DPS-a sa dijelom opozicije, koja želi da minira raniji opozicioni dogovor i onemogući Carevića da preuzme rukovođenje gradom, kako je dogovoreno.

Dokument DPS-a o pripremi za izbore u Budvi

Sa adrese Demokratske Crne Gore, stizale su u poslednje vrijeme optužbe na račun Marka Carevića da poslovno sarađuje sa kontraverznim crnogorskim biznismenom Branislavom Mićunovićem. Interesantno da Demokratama, o čemu je Borba pisala, nijesu smetale veze Dragana Krapovića sa Milošem Marovićem i Branom Mićunovićem za dobijanje ekskluzivnih lokacija za turističke podmornice prvog čovjeka Budve i funkcionera Demokrata.

Podsjećamo, nakon izbora u Budvi, i pobjede opozicije, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, De­mo­krat­ski fr­ont i pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­ja „Bu­dva mo­ra” i „Bu­ra bu­di Budvu” po­sti­gli su do­go­vor o kon­sti­tu­i­sa­nju ve­ći­ne i po­dje­li funk­ci­ja u lo­kal­noj vla­sti.

Pre­ma do­go­vo­ru ko­ji je tada po­stig­nut, od 24. decembra, 2016. kan­di­dat De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Dra­gan Kra­po­vić obavlja funkciju pred­sjed­nik op­šti­ne u pr­vom dvo­go­di­šnjem man­da­tu, a Ca­re­vić bi tre­ba­lo bi da bu­de na toj funk­ci­ji u dru­gom dvo­go­di­šnjem man­da­tu, odnosno, od januara.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *