Zabrana gradnje u Kotoru do 1. septembra

0

Zabrana izvođenja građevinskih radova u Kotoru biće na snazi do 1. septembra, saopštili su iz Opštinske komunalne policije.

Zabrana se odnosi na područje Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin Vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mula i Škaljara.

Zabrana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim i drugim objektima.

“Izuzetno je moguće izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma građenja, po prethodno pribavljenoj saglasnosti predsjednika opštine pod uslovom da je za predmetni objekat izdata građevinska dozvola od strane nadležnog organa uprave odnosno lokalne samouprave u skladu sa posebnim propisima. Nakon 15. juna Komunalna policija Opštine Kotor će u pomenutom periodu preduzeti službene radnje u skladu sa svojim ovlaštenjima, a u smislu potpune primjene gore navedene Odluke”, navodi se u obavještenju Komunalne policije dostavljenom Skala radiju, koje potpisuje načelnik Zoran Vučinović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.