Usred krize: Vlada daje više od dva miliona evra za policijska auta!

4

Vlada usred krize sa kovidom, nakon zaduženja od 750 miliona evra izdvaja milione za policiju. Dok građani ostaju bez zaposlenja, država “grca” u dugovima, Vlada misli na policiju i opredjeljuje više od dva miliona evra za policijska vozila.

Vlada Crne Gore je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za potrebe nabavke novih vozila za Upravu policije putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga daovaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade obezbijedi 2.150.000 evra.

“Zadužuje se Uprava za katastar i državnu imovinu da u saradnji sa Upravom policije u što kraćem roku sprovede postupak nabavke vozila za potrebe Uprave policije putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga daovaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade”, navodi se u informaciji Vlade o nabavci vozila.

Uprava policije se obratila Ministarstvu finasija krajem januara u kojem ukazuje na probleme koji mogu nastati uslijed isteka Ugovora o javnoj nabavc iz 2018. godine i Aneksa navedenog ugovora,  od 19.03.2019. godine, koji se odnose na nabavku vozila.

“Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u 2017. godini pokrenulo postupak nabavke 130 novih službenih vozila putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade, na osnovu kojeg je zaključen Ugovor o javnoj nabavci. Imajući u vidu da predmetni ugovori ističu u aprilu mjesecu 2021. godine, Uprava policije je u predlogu budžeta objedinjenih nabavki i dopuni predloga budžeta za 2020. godinu, ukazala na potrebu planiranja određenih sredstava u cilju objaVljivanja postupka javne nabavke u 2020. godini, kako bi se blagovemeno izvršila predmetna nabavka”, doda je se u informaciji.

Ministarstvo finansija je u obrazloženju budžeta Uprave policije za 2020. godine dalo saglasnost na sprovođenje predmetne nabavke kao višegodišnji projekat Uprave policije, koji sprovodi Uprava za imovinu, za period realizacije 2021-2024. godine.

“Shodno navedenom, Uprava policije je dostavila Upravi za imovinu, dopi od 31.07.2020. godine, u kojem se navodi da je na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija u obrazloženju budžeta kao višegodišnji projekat, potrebno pokrenuti postupak nabavke vozila putem lizinga bez prava otkupa, ukazujući na dugotrajnost sprovođenja postupka javne nabavke i potrebu da su vozila neophodna za rad već početkom 2021. godine, sa napomenom da je potrebno pokrenuti postupak u što kraćem roku”, dodaje se.

S obzirom na to da Uprava za imovinu, shodno dostavljenom dopisu, nije pokrenula postupak za predmetnu nabavku, Uprava policije se obratila dopisom Upravi za katastar i državnu imovinu, u kojem je, između ostalog, ponovo navela potrebu Uprave policije za nabavkom vozila putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade.

4 Comments
 1. Titograd komentariše

  Kolika je stopa krimianala, nijesu ni bicikle zasluzili.

  16
  1
 2. Ivi komentariše

  Maltretiraju ljude na ulazu u Nikšić. Nijesu ništa, ukrali ni uradili. Imaju pravo da glasaju! ZGAZITE IH SRBI!

  9
  1
 3. Serdar komentariše

  Ako se ulaze u borbu protiv lopova i kriminalaca nije problem , nego sto i dalje rukovode iz sjenke policijom oni koje treba hapsiti. Ministar policije treba da bud kadar DFa.

 4. t-rex komentariše

  Dok je Krivokapica bit ce i DPS-a.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.