Tri policajca predata Tužilaštvu zbog prevare u službi

0

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije u prošloj godini izvršilo je 73 kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika, od čega 48 na osnovu operativnih i drugih saznanja, a 25 kontrola na osnovu pritužbi građana.

Kada se sagledaju kontrole izvršene na osnovu operativnih saznanja, u 17 od 48 slučajeva utvrđeni su propusti, navodi se u izvještaju za prošlu godinu. Tako su u tri slučaja izvještaji sa spisima predmeta dostavljeni nadležnim državnim tužilaštvima, zbog postojanja osnovane sumnje da je radnjama i postupanjem u predmetnim slučajevima sedam policijskih službenika počinilo krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, pišu Dnevne novine.

“U odnosu na tri policijska službenika spisi su dostavljeni nadležnim tužilaštvima zbog krivičnog djela prevara u službi, u odnosu na dva policijska službenika zbog krivičnog dj ela zlostavljanje iz u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda, i takođe u odnosu na dva policijska službenika zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja”, stoji u izvještaju.

Osim navedenog, u jednom od ovih slučajeva, izvještaj o izvršenoj kontroli sa spisima predmeta, dostavljen je i direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv dva policijska službenika za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su počinili zloupotrebu položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi.

U osam slučajeva, u kojima su vršene kontrole na osnovu operativnih saznanja, izvještaji su dostavljeni direktoru Uprave policije u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv 13 policijskih službenika, za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su radnjama i postupanjem počinili teže povrede službene dužnosti.

“Protiv sedam policijskih službenika zbog teže povrede službene dužnosti iz čl.95 st.1 t.1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (neizvršavanje ili nesavjesno ili neblagovremeno ili nemarno vršenje službenih obaveza). Zatim protiv tri policijska službenika zbog teže povrede službene dužnosti iz čl. 106, st. 1, t. 11 Zakona o unutrašnjim poslovima (svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka), te protiv dva službenika zbog teže povrede službene dužnosti zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi, kao i protiv jednog policajca zbog teže povrede službene dužnosti ponašanje u službi ili van službe suprotno Kodeksu policijske etike, navodi se u izvještaju.

Osim navedenog, u pet od ovih slučajeva, izvještaji o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljeni su i nadležnim državnim tužilaštvima, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika.

Od 25 pritužbi građana na postupanje službenika Uprave policije, ocijenjeno je da je osam pritužbi osnovano. U slučajevima u kojima je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije utvrdilo osnovanost pritužbi, preduzete su određene mjere.

Tako su u dva slučaja izvještaji o izvršenim kontrolama, sa spisima predmeta, dostavljeni nadležnim državnim tužilaštvima, na dalje postupanje, zbog postojanja osnovane sumnje da su četiri policijska službenika izvršila krivična djela zlostavljanje u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda.

“Takođe, izvještaji o izvršenim kontrolama, sa spisima predmeta, dostavljeni su direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv četiri policijska službenika, navodi se u godišnjem izvještaju.

Kako se dodaje, u dva slučaja, izvještaji o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljeni su direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv dvije policijske službenice, zbog postojanja osnovane sumnje da su radnjama i postupanjem počinile teže povrede službene dužnosti.

“Osim navedenog, u jednom od ovih slučajeva, izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijske službenice”, stoji u izvještaju.

Analiza pritužbi podnijetih Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije ukazuje da je u 2019. godini, od ukupnog broja, bilo najviše pritužbi na postupanje policijskih službenika policije opšte nadležnosti 18 pritužbi, dok se preostalih sedam pritužbi odnosilo na postupanje i ponašanje policijskih službenika kriminalističke policije.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.