Sastanak funkcionera policije i Savjeta za građansku kontrolu rada policije

Sastanak funkcionera policije i Savjeta za građansku kontrolu rada policije

Direktor Uprave policije dr Veselin Veljović sa pomoćnicima direktora, rukovodiocima svih sektora Uprave policije, načelnikom Centra bezbjednosti Podgorica i načelnikom Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije primio je danas predsjednika i članove Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandra Sašu Zekovića, prof.dr Dražena Cerovića, Zorana Čelebića i dr Vladimira Dobričanina.

Uprava policije je prepoznala i afirmativno se odnosi prema naporima Savjeta da uzme u rad i provjeri sve prigovore javnosti u vezi sa policijskom praksom, kulturom, integritetom i primjenom policijskih ovlašćenja.

Međusobna saradnja i komunikacija policije i građanskog nadzora nad radom policije je značajno poboljšana i na visokom je nivou.
Zajednička posvećenost bezbjednosti i poštovanju ljudskih prava omogućili su Upravi policije i Savjetu za građansku kontrolu rada policije da rade zajedno, da se ne suprostavljaju i tako postižu dobre rezultate. Policija više nema odbrambeni i emotivni stav prema stavovima koji dolaze iz redova zaštitnika ljudskih prava i pokazuje otvorenost prema konstruktivnim kritikama i promjenama.

Direktor Policije je osudio svaki primjer policijskog zlostavljanja i odlučno najavio odgovarajuće sankcije. Upućen je i zajednički poziv službenicima policije da prijavljuju kolege koji nijesu dostojni za policijski posao.

Diskutovano je o moralnoj hrabrosti službenika policije pa je zajednički prepoznata važnost potrebe da se neprofesionalno postupanje registruje i blagovremeno sankcioniše u samoj policiji i da prestanu pojedinačni primjeri priznavanja zlostavljanja građana u postupcima izvan policije jer degradiraju uspostavljeni sistem odgovornosti.

Pružena je podrška profesionalnom radu i integritetu policijskih službenika i zaštiti društvenog ugleda policijske profesije uz zajednički poziv sudstvu da se za napad na službenika policije ne sudi ispod zakonskog minimuma.

Savjet je ocijenio da je značajno unaprjeđeno postupanje policije i da je primjena policijskih ovlašćenja u ovoj godini protekla profesionalno i bez ozbiljnijih kršenja ljudskih prava. Pojedinačni primjeri prekoračenja ovlašćenja i neprofesionalnog ponašanja kao i odstupanja od etičkih vrijednosti su blagovremeno identifikovani, istraženi i uspostavljena je odgovarajuća saradnja sa nadležnim tužilaštvom. To je bitno drugačije stanje i postupanje u odnosu na ranije godine.

Na osnovu veoma pažljivih analiza i objektivnih pokazatelja, koji uključuju i odnos prema izdatim preporukama i mišljenjima, Savjet je konstatovao da aktuelno rukovodstvo Uprave policije sprovodi ozbiljne reforme čiji je cilj da se policija učini efikasnim servisom, da se unaprijedi ukupna odgovornost i uspješno odgovori na potrebe građana i savremenog društva.

Mišljenja, ocjene i preporuke Savjeta doprinose analizama, planiranju i implementaciji reformi unutar policije. Tekovine građanske kontrole policije postaju mogući i neophodni dio svakodnevne policijske prakse.

Po ocjenama Savjeta, vještine rukovođenja u 2019. godini su naročito došle do izražaja, a direktor Uprave policije je pokazao kompetenciju da razvojno upravlja policijskom organizacijom jačajući rezultate i odgovornost uz prevenciju nepoželjnih ponašanja i pristup uvažavanja prema građanima. Savjet godinama ukazuje da policijska kultura definiše identitet crnogorske policije. Iskustvo je Savjeta da rukovodstvo Uprave policije pokazuje riješenost da sprovede promjene i uspostavi kulturu koja se zasniva na profesionalizmu i vrijednostima i kojom se stvara pozitivno percipirani identitet policije u društvu.
U 2019. godini nije zabilježen nijedan slučaj nezakonitog ponašanja policijskih službenika prema građanima lišenim slobode u toku prevoza do službenih prostorija.

Detaljno je razgovarano o bezbjednosti novinara u Crnoj Gori. Diskutovan je slučaj novinara Vladimira Otaševića i konstatovano blagovremeno i profesionalno postupanje policije. U odnosu na slučaj novinarke Olivere Lakić odlučno je saopšteno da je intenzivna komunikacija sa tužilaštvom, svakodnevna provjera dokaza i da se u razumnom roku očekuje podizanje optužnice. Uprava policije je u svom radu kao jedan od prioriteta opredijelila bezbjednost i zaštitu novinara, pa se shodno tome preduzimaju brojne aktivnosti u sprječavanju svih oblika narušavanja slobode izražavanja a sve u cilju omogućavanja nesmetanog obavljanja novinarskog poziva u Crnoj Gori.

Ukazano je Savjetu da je kontrola i održavanje sistema video nadzora u CB Podgorica u nadležnosti MUP Crne Gore te da će tehnički problemi biti otklonjeni jer je nadležna organizaciona jedinica MUP-a blagovremno upoznata.

Detaljno je razgovarano o nekoliko predmeta na kojima radi Savjet pri čemu je na lice mjesta prihvaćeno više izdatih preporuka Savjeta.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *