Raspisan oglas za izbor vrhovnog državnog tužioca

0

Tužilački savjet raspisao je oglas za izbor vrhovnog državnog tužioca.

Aktuelnom vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću petogodišnji mandat ističe početkom oktobra.

Za vrhovnog državnog tužioca može se prijaviti osoba koja ispunjava opšte uslove za izbor državnog tužioca, ima radno iskustvo od najmanje 15 godina kao državni tužilac ili sudija ili najmanje 20 godina na drugim pravnim poslovima.

Vrhovni državni tužioc mora biti osoba sa profesionalnom nepristrasnošću, visokim stručnim i moralnim kvalitetima.

Kandidati podnose prijave Tužilačkom savjetu, kojim predsjedava aktuelni VDT Ivica Stanković.

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u jednom od štampanih medija i Službenom listu Crne Gore.

Tužilački savjet na osnovu liste kandidata koju je sačinio, mišljenja proširene sjednice Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) o prijavljenim kandidatima i obavljenog intervjua sa kandidatima, utvrđuje predlog za izbor vrhovnog tužioca, na sjednici koja nije javna.

Za vrhovnog državnog tužioca ista osoba može biti birana najviše dva puta.

Po isteku vremena na koje je izabran i prestankom funkcije kad to sam zatraži, vrhovni državni tužilac ostaje kao državni tužilac u VDT-u.

Vrhovni državni tužilac je po položaju predsjednik Tužilačkog savjeta.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.