Građani ispaštaju zbog namjernih grešaka službenika

0

​“Koliko su netačni i neosnovani navodi Glavnog grada i Uprave lokalnih javnih prihoda u reagovanju na moje tvrdnje najbolje pokazuje činjenica da su se pojedinci, nesigurni u svoju profesionalnu hrabrost i kompetenciju sakrili iza nepotpisanog saopštenja”, saopštio je Nikola Jovanović, funkcioner DF-a i DNP-a.
Ili će, dodaje, ipak biti da im je saopštenje napisao isti taj softver koji su nabavili, kako kažu, da im donosi zaključke na rješenja o porezu.
​“Tendencizone tvrdnje da Uprava lokalnih javnih prihoda radi sve po zakonu najbolje demantuju svakodnevni redovi građana Podgorice koji podnose žalbe na rješenja o prinudnoj naplati poreza zbog brojinih nepravilnosti i nezakonitosti.
​Iz ovog organa namjerno dezavuišu javnost sa netačnim tvrdnjama o zastarjelosti. Postoje tri načina zastare. Pravo na utvrđivanje poreske obaveze po članu 100 Zakona o poreskoj administraciji zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi, dok po članu 101 st.1 pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je utvrđen porez. Dok po članu 103 pravo na utvrđivanje, naplatu i povraćaj poreza uvijek zastarjeva u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi, naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata. Nedvosmileno je jasno da je porez iz 2011. god, koji je utvrđen tek u 2017. godini zastario po sili zakona i tu nema nikakvog prostora za dilemu, isto kao što je zastario i po osnovu proteka od 5 godina pod uslovom da je poreska obaveza pravovremeno utvrđena.
​Ono što vajni tumači zakona u lokalnoj upravi namjerno zaboravljaju jeste činjenica da se u ovom postupku primjenjuju pravila upravnog postupka, a samim tim načelo ekonomičnosti i efikasnosti postupka koje propisuje da se upravni postupak mora voditi bez odugovlačenja i sa što manje troškova”, rekao je Jovanović.
Istim zakonom je propisana obaveza ličnog dostavljanja.
“Strаnci i drugom učesniku u upravnom postupku pismeno se dostavlja lično kad se radi o pismenu od čijeg dostavljanja teče rok koji se ne može produžavati. Nedvosmileno je jasno da su rješenja o utvrđivanju poreske obaveze morala biti lično dostavljena i za to mora postojati dokaz, tj dostavnica koja se čuva u spisima predmeta. To što su službenici pošte eventualno ostavili obavještenja na kapijama, ispod otirača i sl. se ne može smatrati zakonitim dostavljanjem. Uostalom, građani Podgorice najbolje znaju u kojoj su im mjeri dostavljanja rješenja i koliko su netačne tvrdnje lokalnog poreskog organa da su 240.000 rješenja dostavljeno lično i blagovremeno. Ove tvrdnje su uvreda zdravog razuma građana Podgorice.
​Poseban apsurd u čitavoj ovoj situaciji je to što poreski obeznici koji izjave žalbu na netačna rješenja treba da plate taksu od 5 evra, a kada vidimo koliko je izjavljenih žalbi onda dolazimo do enormnih priliva u budžetu po ovoj osnovi. Ispada da su građani dužni da ispaštaju zbog grešaka službenika i ispravljanje toga treba dodatno da finansiraju. Ovo se može smatrati i perfidnom pljačkom građana Podgorice koja je suprotna ustavnom pravu na pravni lijek jer je dostupan samo onima koji plate određenu taksu”, istakao je on.
​Zbog enormnih nezakonitosti i štete koju će proizvesti ovakvo neodgovorno postupanje, ovlašćenima u Upravi lokalnih javnih prihoda, preporučujem da kad već vole da tumače zakone, da se u narednom periodu pozabave malo Krivičnim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku jer im može zatvrebati u dogledno vrijeme.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.