Državu najviše tužili zaposleni MUP-a i Ministarstva odbrane

0

U prošloj godini pred sudovima redovne nadležnosti najviše predmeta bilo je formirano po tužbama službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, a zatim Ministarstva odbrane, navodi se u Izvještaju o radu zaštitnika imovinsko-pravnih interesa za 2018. godinu, pišu Dnevne novine. Za izgubljene radne sporove koji su pokrenuti prošle godine država je isplatila 9,4 miliona evra.

“Predmet postupka su naknade za rad van redovnog radnog vremena, naknade za neiskorišćene godišnje odmore, za isplatu zarada nakon sudskog poništavanja odluka disciplinskog organa o prestanku radnog odnosa i uplatu doprinosa, naknade za odvojeni život, za terenski dodatak, za službena putovanja, za troškove stručnog osposobljavanja, za povrede na radu, za nagrade, za rad u radnim grupama”, navodi se u Izvještaju.

Kako se ističe, gotovo da nema nijednog segmenta radnog prava pa i šire, a da zaposleni državni službenici i namještenici, bez razlike po vrsti posla i ovlašćenja, nijesu tvrdili da su uskraćeni u tom smislu.

Broj pokrenutih postupaka, sudskih i pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, najveći je prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i sudovima, a određeni broj predmeta su pokrenuli i zaposleni u ZIKS-u.

U 2018. godini je kod Zaštitnika formirano 315 predmeta pokrenutih pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, radi ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada velikog broja državnih službenika i namještenika.

“Broj predmeta je manji od broja lica učesnika u postupcima, jer se u istom postupku rješavaju zahtjevi većeg broja zaposlenih”, stoji u Izvještaju.

U 2018. godini Centar za posredovanje je dobio 512 tužbi u kojima je država bila tužena, od čega je u 222 predmeta postignut sporazum, a u 264 nije prihvaćeno posredovanje, dok je 26 predmeta prenijeto u 2019. godinu.

“Postupajući po sporazumu radi isplate zaposlenima u organima državne uprave razlike za neisplaćeni topli obrok i regres, nadležni organi koje zastupa Zaštitnik su u jednom broju zahtjeva postupili po ovom sporazumu, međutim i u 2018. godini postoji veliki broj predmeta sa ovakvim zahtjevima, a posebno su počele da pristižu i tužbe za isplatu kamate zbog neblagovremene isplate po ovim zahtjevima”, navodi se u Izvještaju.

Kako se ističe, to sve ukazuje da problematika radnih sporova mora biti prvenstveno rješavana u organima državne uprave koji imaju pravne službe i koji su o svim presudama i sudskoj praksi u ovom sporovima upoznati, te koji bi blagovremenim isplatama osnovnih zahtjeva u znatnom smanjili troškove postupka pred sudom a posebno postupaka kod javnih izvršitelja.

“Uočava se da je u 2018. godini broj radnih sporova smanjen, kao i izdataka po tom osnovu, posebno kod Ministarstva odbrane i ZIKS-a, ali je i dalje ostao veliki broj tužbi u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova”, precizirano je u dokumentu.

Ukupan broj parničnih predmeta koji je bio u izvještajnom periodu u radu kod Zaštitnika predstavlja zbir aktivnih predmeta iz prethodnog perioda, zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

“Tako je kancelarija u Podgorici u izvještajnom periodu imala ukupno 11.374 parnična predmeta od čega iz prošlog perioda 9.116, a 2.258 novoformiranih predmeta. Od ukupnog broja predmeta arhivirano je 2.244, a u 2018. prenijeto 9.130. Kancelarija u Bijelom Polju u izvještajnom periodu imala je ukupno 4.039 parničnih predmeta, od čega iz prošlog perioda 2.318 predmeta. Broj novoformiranih pre dmeta u bjelopoljskoj kancelariji bio je 1.721, dok je od ukupnog broja arhivirano 1.514 predmeta, a u 2018. prenijeto 2.525 predmeta. U izvještajnom periodu kancelarija u Kotoru imala je ukupno 1.967 predmeta, od čega 1.473 iz prethodnog perioda, a 494 novoformirana. Od ukupnog broja arhivirano je 267 predmeta, a u 2018. prenijeto je 1.700 predmeta”, navodi se u Izvještaju.

Dakle, ukupno je arhivirano završeno 4.025 predmeta, aktivno 13.355 predmeta, što znači da je u izvještajnom periodu ovaj organ postupao u 17.380 parnična predmeta. S obzirom da Zaštitnik postupa i u postupcima stečaja po Zakonu o stečaju, ukupno je u prošloj godini kod Zaštitnika bilo 67 predmeta u kojima Zaštitnik pred Privrednim sudom u Podgorici i sada postupa.

U upravnim postupcima Zaštitnik je postupao pred 21 područnom jedinicom Uprave za nekretnine Crne Gore, tri Komisije za povraćaj i obeštećenje, kao i pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova.

“U odnosu na izvršne postupke i primjenu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, moglo bi se istaći da je u pitanju realizacija pravosnažnih odluka te da postoje intervencije Zaštitnika uglavnom zbog troškova postupka, osim toga Zaštitnik pokreće protivizvršenja kada izdejstvuje ukidanje ili preinačenje pravosnažnih presuda po vanrednom pravnom sredstvu od Vrhovnog suda, koji rokovi su kratki i nijesu ni u jednom slučaju propušteni. Protivizvršenje je karakteristično uglavnom za postupke naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode” piše u Izvještaju.

Istovremeno, Zaštitnik je postupao u 51 novoformiranom predmetu u postupcima radi naknade štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Zaštitnik postupa i u predmetima organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina, u kojima, kada se radi o krivičnim djelima iz ove oblasti, zastupa državu kao oštećenu i učestvuje kako u postupku tužilačke istrage, stavljanjem predloga za izdavanje privremenih mjera, tako i na glavnom pretresu nakon potvrđene optužnice.

Zaštitnik imovinsko pravnih-interesa ukazuje na veliki broj predmeta pristiglih u 2018. godini u kojima zaštitnik postupa 21.363 predmeta, te na činjenicu da postoji nedovoljna kadrovska i tehnička opremljenost u sve tri kancelarije Zaštitnika.

“Neophodno bi bilo kako povećanje broja zamjenika, tako posebno broja stručnih saradnika koji bi u jednom broju manje složenih predmeta bili u mogućnosti da obavljaju funkciju Zaštitnika kako je ona predviđena Zakonom o državnoj imovini”, navodi se u Izvještaju.

Posebno se ističe da zakon o Zaštitniku još uvijek nije donijet, a njegovo donošenje bilo je predviđeno programom rada Vlade za 2016. godinu.

“A sve to radi adekvatne primjene svih propisa koji se odnose na Zaštitnika i kvalitetne zaštite imovinsko-pravnih odnosa države Crne Gore”, zaključuje se u Izvještaju.

Za izgubljene radne sporove koji su pokrenuti prošle godine država je isplatila 9,4 miliona evra, navodi se u novom izvještaju o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Iz državnog trezora za ove namjene u 2018. godini izdvojeno 16,09 miliona evra, a u te isplate uključeni su i ranije okončani sporovi.

S druge strane Zaštitnik je po osnovu dobijenih sporova ostvario iznos od 16,56 miliona evra.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.