DRI utvrdila: Mugoša sedam godina na mjestu direktora suprotno zakonu!

0

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da je Boban Mugoša posljednjih sedam godina suprotno zakonu na mjestu direktora Instituta za javno zdravlje (IJZ).

“Revizijom je konstatovano da je Boban Mugoša suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, rješenjem Vlade od 12. septembra 2013. godine treći put imenovan za direktora IJZ i četvrti put imenovan rješenjem Vlade od 24. marta 2016. godine, suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,” navodi se, između ostalog, u dokumentu.

Direktora imenuje Vlada na predlog ministra zdravlja, na period od četiri godine, a može biti biran dva puta uzastopno. Međutim, Mugoša je na čelu IJZ već 15 godina i ove godine mu ističe četvrti mandat.

“Potrebno je da se prilikom imenovanja direktora IJZ poštuju odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti po pitanju broja mandata tj. da isto lice može biti direktor zdravstvene ustanove najviše dva puta,” dodaje se u dokumentu.

Senatori Radule Žurić i Milan Dabović izrazili su pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji finansijski izvještaj IJZ za 2018. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima. Oni su Mugoši i IJZ spočitali nepoštovanje velikog broja zakona, među kojima su Zakon o radu, Zakon o zaradama u javnom sektoru, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o zdravstvenoj zaštiti…

Posljednjeg dana 2018. godine, u IJZ je bilo zaposleno ukupno 218 lica, od toga je 210 izvršilaca na neodređeno vrijeme i osam na određeno vrijeme.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.