U humanitarne svrhe 83.730 evra od okrivljenih

0

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici u prošloj godini primjenom instituta odlaganja krivičnog gonjenja riješilo je 227 krivičnih predmeta.

“Primjenom ovog instituta, u korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova uplaćeno je 83.730 evra. Na ime naknade štete oštećenim uplaćeno je 4.175 evra. Ovaj institut se najčešće primjenjivao kod krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja (207) u situacijama kad je djelo izvršeno iz nehata”, precizirano je u izvještaju podgoričkog ODT-a za prošlu godinu.

Institut odlaganja krivičnog gonjenja može se primijeniti za krivična djela za koja je predviđena novčana ili kazna zatvora do pet godina, predviđeno je Zakonikom o krivičnom postupku.

Kako stoji u ZKP-u državni tužilac može primijeniti ovaj institut u slučajevima kad nađe da ne bi bilo cjelishodno da se vodi krivični postupak.

Tužilac, odlučujući o predlogu za odlaganje krivičnog gonjenja, mora imati u vidu prirodu krivičnog djela, okolnosti pod kojim je učinjeno, te raniji život učinioca i njegova lična svojstva.

Da bi tužilac prihvatio predlog primjene ovog instituta, uslov je da je osumnjičeni neosuđivan.

Obaveze osumnjičenog u ovom slučaju su da prihvati da otkloni štetnu posljedicu nastalu krivičnim djelom ili da naknadi pričinjenu štetu, da ispuni dospjele obaveze izdržavanja, odnosno druge obaveze utvrđene pravosnažnom sudskom odlukom.

U zamjenu za odloženo krivično gonjenje tužilac može zahtijevati od osumnjičenog da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove ili da obavi određeni društveno korisni ili humanitarni rad.

“Nakon što stupi na snagu institut odloženog krivičnog gonjenja, osumnjičeni je dužan da prihvaćenu obavezu izvrši u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci”, predviđa ZKP.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.