Stradala djeca: Nasilje u porodici odnijelo tri žrtve

0

Tokom 2018. godine dogodila su se tri ubistva djeteta kao posljedica nasilja u porodici, istakao je ombudsman Šućko Baković u izvještaju o radu za prošlu godinu, poručujući da se nasilje nad djecom ne smije tolerisati, te da je odgovornost i obaveza svakog ko radi sa djecom ili za djecu, ali i svakog građanina da ga prijavi.

Upozorio je i da zapaža da je kod građana prisutna bojazan od prijavljivanja nasilja u porodici zbog eventualne odmazde osobe koja je prijavljena.

“Neophodno je obezbijediti zaštitu identiteta i privatnost onih koji prijavljuju bilo koji oblik nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja”, navedeno je u ovom dokumentu.

Usluge i intervencije u sektorima zdravstva, socijalne i dječije zaštite, obrazovanja i pravosuđa moraju se, kako je dodao Baković, dodatno osnaživati kroz redovne kućne posjete i podršku porodicama u riziku, pružanjem socijalne pomoći ugroženima, programe usmjerene na jačanje roditeljskih kompetencija, usluge zaštite mentalnog zdravlja, kao i ustanovljavanja 24-časovne pripravnosti svih sektora za pružanje hitne i neodložne intervencije i zaštite.

“Veoma je važno da dijete u svakom trenutku zna gdje i kome može da se obrati i da dobije punu podršku i zaštitu na jednom mjestu. Stoga se mora insistirati na jačanju multisektorske saradnje i osnaživanju građana i djece da traže zaštitu svojih prava”, naveli su oni.

U ovom dokumentu predočena je i statistika Uprave policije, koja pokazuje da kada je riječ o postupanju po prijavljenim slučajevima nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici, podnijeto je 266 krivičnih prijava zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i 50 zbog djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici.

“Kvalifikovana su kao krivično djelo: ubistvo dva; teško ubistvo tri; teško ubistvo u pokušaju jedno; teška tjelesna povreda jedno; ugrožavanje sigurnosti tri; vanbračna zajednica sa maloljetnikom 11; oduzimanje maloljetnog lica tri; zapostavljanje i zlostavljanje maloljetnog lica jedno; nedavanje izdržavanja 22; kršenje porodičnih obaveza jedno; trgovina ljudima jedno… napisano je u dokumentu. Policija je, kako dodaju, podnijela 305 krivičnih prijava, pri čemu 203 u 2017. Krivična djela počinilo je 311 osoba, od kojih je 282 muškaraca (šest maloljetnika) i 29 žena, među kojima je, takođe, jedna maloljetnica.

“Od ovog broja 60 je povratnika u izvršenju krivičnog djela nasilje u porodici”, istaknuto je u izvještaju.

U ovim slučajevima zabilježena je 371 žrtva. Maloljetnika je 27, a maloljetnica 31. Uprava policije je nadležnim sudovima za prekršaje podnijela 1.543 (1.272 u 2017. godini) zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka zbog 1.791 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

“Zahtjevima je obuhvaćeno 1.680 osoba, od kojih je 1.317 muškaraca i 363 žena. Registrovano je 245 povratnika u vršenju prekršaja. Po ovim zahtjevima registrovana su 1.822 oštećena lica. Od ukupnog broja oštećenih ovim prekršajima 200 je maloljetnih lica, 104 muškog i 96 ženskog pola”, istakli su oni.

Policijski službenici su u 52 (46 u 2017.) slučaja izrekli naredbu o udaljenju ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, dok su podnijeli 80 (63 u 2017) prijava za zanemarivanje. U jednom slučaju registrovana je upotreba vatrenog oružja, dok je u tri slučaja registrovana upotreba hladnog oružja noža.

“Evidentirano je pet slučajeva sa smrtnom posljedicom. Policijski službenici su podnijeli 227 zahtjeva za određivanje zaštitne mjere i to: 42 zahtjeva za udaljenje iz stana; 68 za zabranu približavanja; 68 za zabranu uznemiravanja i uhođenja; 32 za obavezno liječenje zavisnosti i 17 za obavezni psihosocijalni tretman”, navedeno je u dokumentu.

Policijski službenici su postupili u 314 (218 u 2017.) slučajeva zaštitnih mjera za čije izvršenje je nadležna policija i to: 80 zaštitnih mjera udaljenje iz stana; 110 zabrana približavanja i 124 zaštitne mjere zabrana uznemiravanja i uhođenja.

“Uputili su u skloništa 41 žrtvu ženskog pola sa 31 maloljetnim licem”, zaključeno je u izvještaju ombudsmana.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.