Načelnik Milovan Pavićević sa predstavnicima Glavnog grada razgovarao o aktuelnim pitanjima

0

Načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Milovan Pavićević i njegovi saradnici sastali su se sa predstavnicima službi Glavnog grada Podgorica: Komunalne policije, Komunalne inspekcije, Službe zaštite i spašavanja i Službe za preduzetništvo Glavnog grada.

Razgovaralo se o pitanjima iz domena bezbjednosti saobraćaja u Glavnom gradu, zatim o slučajevima narušavanja izgleda javnih površina od strane neodgovornih pojedinaca i grupa, kao i o aktivnostima Službe zaštite i spašavanja i saradnje sa Centrom bezbjednosti Podgorica.

„Policija će djelovati odlučno i u koordinaciji sa službama Glavnog grada zaštititi javne površine i dobra koja pripadaju svim građanima“ – istakao je načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Milovan Pavićević.

Nadležnim državnim organima su procesuirana sva lica koja su zatečena u činu oštećivanja javnih površina i iscrtavanja murala, a što će i u narednom periodu biti praksa kroz zajedničku plansku aktivnost policije i službi Glavnog grada.
Predstavnici Centra bezbjednosti Podgorica i Glavnog grada su apelovali na građane da na miran i dostojanstven način ispoljavaju svoja građanska prava i da se suzdržavaju od ponašanja kojima se vrši devastacija i oštećenje javnih površina i javnih dobara.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.