Na ponašanje policajaca 45 pritužbi

0

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom 2020. godine, izvršili kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu 45 pritužbi građana. Nakon sprovedenih postupaka kontrole, u pet slučajeva (11,11 odsto od ukupnog broja), pritužbe su ocijenjene osnovanim, saopšteno je Vikend novinama iz Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije.

“U četiri slučaja, izvještaji o izvršenim provjerama, sa spisima predmeta, dostavljeni su direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv sedam policijskih i to protiv četiri policijska službenika zbog teže povrede službene dužnosti iz čl.95, st.1, t.4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi), dva policijska službenika zbog teže povrede službene dužnosti iz čl.106, st.1, t.11 Zakona o unutrašnjim poslovima (svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka) i jednog policijskog službenika zbog teže povrede službene dužnosti iz čl.95, st.1, t.1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (neizvršavanje ili nesavjesno ili neblagovremeno ili nemarno vršenje službenih obaveza)”, saopšteno je Vikend novinama.

U dva od ovih slučajeva, Izvještaji o izvršenim provjerama pritužbe, sa spisima predmeta, dostavljeni su na dalji postupak i nadležnim državnim tužilaštvima, zbog postojanja osnova sumnje da su se u radnjama i postupanju četiri policijska službenika stekla obilježja krivičnog djela zlostavljanje iz čl.166a, st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

U jednom slučaju, Izvještaj o izvršenim provjerama pritužbe, sa spisima predmeta, dostavljen je Etičkom odboru na ocjenu etičnosti postupanja policijskog službenika, zbog postojanja sumnje da je postupanje policijskog službenika bilo u suprotnosti sa Kodeksom policijske etike.

U preostalih 40 slučajeva, pritužbe su ocijenjene neosnovanim, jer u sprovedenim postupcima kontrola nijesu utvrđene činjenice i dokazi kojima bi se potvrdili navodi pritužbi, odnosno činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje i ponašanje policijskih službenika.

Međutim, i pored činjenice da u predmetnim slučajevima nijesu utvrđeni dokazi o postojanju elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika, u dva slučaja kontrole izvršene povodom navoda iz pritužbe o nezakonitom postupanju prilikom lišenja slobode lica i pritužbe koja je sadržavala navode o nezakonitoj upotrebi sile, Izvještaji sa spisima sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima, na konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika.

Analiza podnijetih pritužbi dostavljenih Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije ukazuje da je u 2020. godini, od ukupnog broja (45 pritužbi), bilo najviše pritužbi upućenih na postupanje policijskih službenika policije opšte nadležnosti 34 pritužbe, dok se sedam pritužbi odnosilo na postupanje policijskih službenika kriminalističke policije, tri pritužbe na postupanje policijskih službenika granične policije i jedna pritužba na postupanje policijskog službenika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Pritužbe građana su se u 40 slučajeva sadržinski odnosile na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja, dok su se u četiri slučaja pritužbe odnosile na ponašanje policijskih službenika van službe.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.