Milovac poručio Vladi: Raspodjela budžetske rezerve mora biti transparentnija nego do sada

0

MANS je danas pozvao Vladu Crne Gore da bez odlaganja povuče Zaključak o korišćenju tekuće budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine dok ne izmjeni pravilnik o njenom korišćenju i definišu jasni i transparenti kriterijumi za trošenje novca građana Crne Gore, saopštio je direktor Istraživačkog centra Dejan Milovac.

“Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Zaključak kojim se planira raspodjela 200 hiljada eura iz tekuće budžetske rezerve za period januar-mart 2021. godine na način što će odluku o polovini tog novca donositi Uži kabinet Vlade Crne Gore, a preostalih 100 hiljada eura Komisija za raspodjelu sredstava budžetske rezerve i Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda”, naveo je Milovac.

Kako dodaje, kako se navodi u Zaključku, sredstva su namjenjena za pomoć pravnim licima za finansiranje djelatnosti, fizičkim licima za liječenje, školovanje i poboljšanje materijalne situacije i sanacije posljedica elementarnih nepogoda.

“Zaključkom je planirano da ova sredstva budu potrošena u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava iz tekuće i stalne budžetske reserve iz 2009. godine. Međutim, pravilnik koji je donijela vlada DPS-a još 2009. godine, osim visine iznosa ne definiše “bliže kriterijume” po kojima se taj novac treba raspoređivati, a svjedoci smo da je upravo takva zakonska definicija u prethodnom period bila izgovor za brojne zloupotrebe novca iz budžeta, naročito kada su u pitanju socijalna davanja u predizbornom periodu”, smatra Milovac.

Zbog toga smatraju da postojeći pravilnik ne ispunjava ni minimum uslova za obezbjeđenje pune transparentnosti raspodjele državnog novca iz tekuće budžetske rezerve i predstavlja zaostavštinu prethodne vlasti.

“Ovo je naročito važno imajući u vidu martovske lokalne izbore u Nikšiću koji moraju biti oslobođenji bilo kakve sumnje kada je u pitanju trošenje sredstava iz budžeta Crne Gore i u tom smislu pokazati da postoji ozbiljna politička volja da se raskine sa dosadašnjom praksom u ovoj oblasti”, navodi on.

Milovac još jednom poziva Vladu da odmah zaustavi realizaciju pomenutog zaključka i raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve i kroz donošenje konkretnih i javno dostupnih kriterijuma obezbijedi da ona bude transparentna i lišena prostora za zloupotrebe bilo kakve vrste.

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.