Završena druga faza obnove puta Cetinje – Njeguši

0

Druga faza rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje – Njeguši, Bajička ulica potpuno je završena. Radovi na jednoj od glavnih saobraćajnica, u dužini 1,6 kilometara, uspješno su okončani, a povezivanjem sa drugim saobraćajnicama čija je izgradnja u toku, Prijestonica će biti dobro umrežena, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović tokom svečanog puštanja u rad.

Kako je kazao Radulović, rekonstrukcijom ove sabraćajnice omogućeno je nesmetano i bezbjedno saobraćanje na regionalnom putu Cetinje-Njegoši-Kotor, koji je zbog turističkog značaja ovog dijela Crne Gore veoma opterećen u toku ljetnje turističke sezone.

„Rekonstrukcijom ovog dijela puta, kao i skorim završetkom izgradnje puta Cetinje-Čevo i Čekanje-Čevo, Prijestonica Cetinje će dobiti modernu mrežu regionalnih i magistralnih puteva“, kazao je Radulović.

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da su radovi uprkos brojnim izazovima dovedeni do kraja. On je, uz zahvalnost građanima za strpljenje, najavio da će i u narednom periodu biti nastavljeno sa modernizacijom gradske infrastrukture.

„Prijestonica Cetinje je, u saradnji sa Upravom za saobraćaj, odradila kompletnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, vodovod i na određenim dionicama postavila novi elektro-energetski kabal. Takođe, radimo i na uređenju trotoarskih i zelenih površina uz saobraćajnicu“, istakao je Đurašković.

Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović kazao je da je rekonstrukcija urađene u skladu sa standardima struke.

„Ugovorena vrijednost radova je 1.837.568 eura sa PDV-om. Rekonstruisan je dio Bulevara crnogorskih heroja i ulice prema Bajicama, kao i dio regionalnog puta Cetinje – Njeguši – Kotor, u dužini od 1,6 kilometara. Oivičenje kolovoza izvršeno je ivičnjacima sa trotoarima u širini eksproprijacije, a na mjestima pješačkih prelaza predviđene su rampe za invalidska kolica“, pojasnio je Vuksanović.

Put je opremljen odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i opremom, a za potrebe odvođenja atmosferskih voda urađen je kolektor atmosferske kanalizacije na kompletnoj dionici puta.

ad.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.