Mladen Mikijelj

U Kliničkom centru nove dijagnostičke procedure iz oblasti nuklearne kardiologije

0

U Centru za nuklearnu medicinu Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) uvedene su nove dijagnostičke procedure iz oblasti nuklearne kardiologije. U pitanju su 99mTc-MIBI SPECT perfuziona scintigrafija miokarda u miru (test na vijabilnost), kao i 99mTc-PYP scintigrafija srca kod sumnje na ATTR (transtiretinsku) amiloidozu.

Test na vijabilnost je visoko senzitivna nuklearno medicinska tehnika koja omogućava procjenu srčane perfuzije u miru, kao i očuvanosti ćelijske membrane srčanih ćelija, a što ima veliki značaj kod pacijenata koji su imali infarkt miokarda i kandidati su za revaskularizaciju srca.

Procjena vijabilnosti srčanog mišića je, pored ostalih, kardioloških tehnika od velikog značaja u donošenju odluke o ovoj vrsti operacije.

Pored procjene perfuzije i vijabilnosti srčanog mišića, ovom tehnikom je moguće procijeniti i funkcionalne parametre lijeve komore srca (ejekcionu frakciju, end-sistolni i end-dijastolni volumen srca).

Ova nuklearna medicinska tehnika je, pored toga što je visoko osjetljiva, i potpuno bezbjedna za pacijente.

Druga nuklearno medicinska metoda koju smo uveli u Centru za nuklearnu medicinu – Scintigrafija srca kod sumnje na ATTR (transtiretinsku) amiloidozu, ima neprocjenjiv značaj u ranom otkrivanju ovog rijetkog, progresivnog i genetskog oboljenja koje je uslovljeno genskim mutacijama.

Ovom nuklearno-medicinskom tehnikom se vrši snimanje pacijenata i kvantifikacija nakupljanja radiofarmaka (99mTc-PYP) u srčanom mišiću.
Metoda ima izrazito visoku senzitivnost za rano dokazivanje ovog oboljenja, a što je od presudnog značaja za pravovremeno liječenje ove grupe pacijenata, saopštili su iz KCCG.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.