Snažnije podržati i razvijati inkluzivnu kulturu

0

U Javnoj ustanovi Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” je održan tematski konsultativni sastanak o pristupačnosti ove gradske ustanove kulture za osobe sa invaliditetom.

Prepoznajući i snažno podržavajući promjenu perspektive razmišljanja o invaliditetu i osobama s invaliditetom, direktorica Aida Batilović sa službenicima Kancelarije za ljudska prava u Službi Gradonačelnice Glavnog grada Podgorica razmotrila je izvještaj o provjeri pristupačnosti KIC-a.

Kada je riječ o stanju inkluzivnosti i pristupačnosti JU KIC “Budo Tomović” prepoznati su brojni nedostati, ograničenja i poteškoće  ali je saopštena i jasna profesionalna volja da se stanje napokon mijenja na bolje.

Detaljno je razgovarano o koracima koje je potrebno sprovesti kako bi se postepeno poboljšavala inkluzivnost i pristupačnost ustanove.

Direktorica Batilović je istakla da KIC kao značajan i prepoznatljiv kulturni centar ima važnu ulogu u stvaranju inkluzivne kulture a prema svojim posjetiocima, koji su i osobe sa invaliditetom, i dodatnu odgovornost za prihvatanje razlika i otklanjanje prepreka. Ona je dodala da se već krenulo sa prvim incijativama usmjerenim ka stvaranju povoljnijeg okruženja kako bi se podsticala kulturna uključenost svih građana.

Batilović je najavila da će KIC organizaciono, prostorno i programski krenuti sa dugoročnim planom razvoja i unapređenja pristupačnosti kako bi se na odgovarajući način osobama sa invaliditetom omogućilo da učestvuju u kuturnom, umjetničkom i društvenom životu Podgorice.

Zajednički je konstatovano da monitoring posjete predstavnika Službe Gradonačenice Glavnog grada, osim stručnog, savjetodavnog i praktičnog značaja, imaju i ostvaruju značajnu funkciju javnog zastupanja pristupačnosti za sve.

Služba gradonačelnice u sklopu programa “Podgorica, grad ljudskih prava” sprovodi monitoring pristupačnosti objekata koje koriste organi uprave, javne službe, ustanove i privredna društva čiji je osnivač Glavni grad.

 

(podgorica.me)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.