Sjutra Konkurs za drugi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore

0

Rektor Univerziteta Crne Gore raspisaće sjutra Konkurs za upis studenata na budžetu, u prvu godinu osnovnih studija UCG, za studijsku 2019/20. godinu. Prijave na konkurs za drugi upisni rok se podnose 9. jula 2019. godine, do 16 sati, saopšteno je iz Univerziteta.

Slobodnih mjesta ima na Biotehničkom fakultetu (64), Ekonomskom (7), Elektrotehničkom (60), Fakultetu dramskih umjetnosti (27), Fakultetu likovnih umjetnosti (16) , Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (41), Fakultetu za turizam i hotelijerstvo (30), Filološkom fakultetu (197), Filozofskom (103), Građevinskom (8), Mašinskom (72), Metalurško-tehnološkom (38), Muzičkoj akademiji (23) , Pomorskom fakultetu u Kotoru (49), Pravnom u Bijelom Polju (3), te Prirodno-matematičkom fakultetu (83).

“Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija”, naveli su u UCG.

Uz prijavu za upis, podsjećamo, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja, diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu, kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom i diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

“Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen”, naglašavaju u Univerzitetu.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu.

“Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka”, upozoravaju iz UCG.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, kao i prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, od 10. do 11. jula.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja završiće se zaključno sa 12. julom, do 16 časova.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.