Mladen Mikijelj

Reforma javne uprave neophodna za efikasniji rad i pristup Crne Gore Evropskoj uniji

0

Na drugoj sjednici Savjeta za reformu javne uprave, kojom je danas predsjedavao ministar javne uprave, Marash Dukaj, razmatrana su dokumenta od značaja za rad Savjeta sa fokusom na aktivnosti koje se sprovode u cilju unapređenja dijaloga između Crne Gore i Evropske komisije (Posebna Radna grupa za reformu javne uprave). Dodatno, diskutovano je i o aktivnostima koje se sprovode u pravcu ispunjavanja indikatora, a odnose se na efikasnije korišćenje sredstava iz fondova EU, i namijenjeni su reformi javne uprave i unapređenju kadrovskih kapaciteta IPA i pregovaračih struktura.

Takođe, na sjednici je razmatran Nacrt izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strategije reforme javne uprave za 2023, Analiza s identifikovanim izazovima i preporukama o potrebi uspostavljanja normativnog okvira javnih ustanova, kao i Metodologija nagrađivanja za izvrsnost zaposlenih u javnoj upravi.

Analizom razmatranih dokumenata i dostupnih podataka utvrđeno je da je započeta realizacija značajnog broja aktivnosti predviđenih Strategijom reforme javne uprave, međutim na stepen realizacije istih su u značajnoj mjeri uticali prepoznati izazovi u izvještaju. Savjet je usvojio zaključak da je neophodno obezbijediti punu podršku svih nadležnih institucija kako bi se započete aktivnosti uspješno privele kraju do isteka roka za realizaciju Akcionog plana.

Jedan od značajnih reformskih koraka jeste izrada Analiza s identifikovanim izazovima i preporukama o potrebi uspostavljanja normativnog okvira javnih ustanova, kao osnova za izradu Zakona o javnim ustanovama koji bi na jedinstven način propisao obavljanje djelatnosti javnih ustanova, uslove za obavljanje djelatnosti, unutrašnju organizaciju i funkcionisanje javnih ustanova i način utvrđivanja i sistem zarada u javnim ustanovama, kao i uslove i način zapošljavanja.

Javna uprava se temelji na službenicima. A najbolji među njima zaslužuju da budi i nagrađeni. Upravo to je bio motiv Ministarstvu javne uprave da izradi Metodologiju za izvrsnost, koja obezbjeđuje kriterijume i procedure za pravično vrednovanje i nagrađivanje najboljih pojedinaca i timova u javnoj upravi.

Osim dostavljenih materijala, Savjet je razmatrao i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama, a otvorena je i diskusija o procesu izrade Zakona o lokalnoj samoupravi.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.