Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

1

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija predložiće programom rada Vlade za 2021. da Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) bude utvrđen u trećem kvartalu ove godine, a trenutno se razmatraju predlozi izmjena tog akta koje su predložile NVO i mapiraju problemi koji postoje u toj oblasti. To je Danu saopšteno iz resora na čijem je čelu Tamara Srzentić, dok predstavnici civilnog sektora i novinari smatraju da Vlada mora više poraditi na transparentnom radu, otkriti tajne svojih prethodnika, ali ne stvarati svoje i da nema potrebe da se sa izmjenama Zakona o SPI čeka treći kvartal.

Dugogodišnji novinar Duško Vuković kaže da nova vlast otkriva skrivene tajne prethodne, što je za pohvalu, a za još veću će biti ako ona ne bude tajila ono što javnost ima pravo da zna.

“Zato bi trebalo da u što kraćem roku bude usvojen novi zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji će normirati ono što je jedino ispravno u demokratskim društvima- informacije u posjedu vlasti su javno dobro. Privremeno se može to javno dobro zaštititi nekim stepenom tajnosti samo kada se ubjedljivo pokaže da je tajnost samo metodološki postupak u cilju zaštite javnog dobra”, kaže on.

U decembru je grupa NVO Vladi dostavila predlog izmjena zakona kojim se ukidaju brojne zakonske odredbe koje je uvela prethodna vlast kako bi na hiljade dokumenata od javnog značaja proglasila državnim ili poslovnim tajnama, te da institucije na svojim sajtovima objavljuju mnogo više podataka, pogotovo o potrošnji svojih budžeta.

U resoru Tamare Srzentić kažu da sa posebnom pažnjom razmatraju predložene zakonske izmjene i da su već otpočeli dijalog s predstavnicima NVO.

“Intenzivno razgovaramo i sa službenicima u ministarstvima koji su zaduženi za slobodan pristup kako bismo mapirali izazove i kapacitete u pogledu proaktivnog objavljivanja informacija. Uočili smo da postoje brojni problemi u primjeni sadašnjeg zakona koji narušavaju koncept transparentnosti za koji se zalaže ova Vlada i pokušavamo u praksi da prepoznamo uska grla i da ih kroz nova zakonska rješenja otklonimo. Cilj nam je da na inkluzivan način mapiramo postojeće stanje i izazove kako bi se na najbolji način pristupilo pripremi novih zakonskih rješenja i unapređenju kapaciteta službenika koji obavljaju poslove vezano za SPI”, navode u ministarstvu za Dan i dodaju da zakon treba da prođe sve neophodne konsultacije, javnu raspravu i da dobije mišljenje Evropske komisije.

Uvjeravaju da će uključiti sve zainteresovane strane kako bi zajedničkim radom doprinijeli unapređenju stanja u oblasti SPI s ciljem dobijanja zakona koji će omogućiti da građani budu stvarni kontrolori organa vlasti i obezbijediti transparentnost koja je korisna građanima i društvu u cjelini.

Predsjednik Upravnog odbora NVO Institut alternativa Stevo Muk smatra da ne treba čekati treći kvartal za izmjene Zakona o SPI, te da taj posao može biti završen najkasnije do kraja drugog kvartala.

“Očekujemo da i Skupštini zakon usvoji bez odlaganja. Ne bi bilo dobro da usvajanje ovog zakona bude odloženo za drugu polovinu godine, jer smatramo da za to nema objektivnih razloga. Usvajanje ovog zakona mora biti prioritet ove vlade i dokaz datih obećanja da će obezbijediti značajno više transparentnosti i mnogo slobodniji pristup informacijama od javnog značaja, kaže Muk.

Predsjednik NVO Građanska alijansa Boris Raonić kaže za Dan da je neophodno da Vlada osigura u potpunosti slobodan pristup informacijama i uvaži sugestije NVO jer one imaju svakodnevna iskustva u funkcionisanju sistema u ovoj oblasti.

“S obzirom na spajanja medijskog sektora sa sektorom digitalnog društva, nadamo se da će konačno biti ispoštovana namjera zakonodavaca još iz 2005. da institucije počnu da proaktivno objavljuju sve bitne informacije o svom radu i putem digitalnih platformi”, kaže Raonić.

On brine što se materijali sa sjednica Vlade ne objavljuju ažurno, što može da ukaže na potencijalne probleme.

1 Comment
  1. Ivi komentariše

    Pošalji ti slobodno koju čestitku Drpsini.Znamo ko si, ali ne znamo je li ti se i koliko muž utalio?

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.