Kadrovska rješenja sa današnje sjednice Vlade

0

Vlada je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je donijela:

 1. Rješenje o postavljenju mr Jadranke Vojinović za sekretarku Ministarstva odbrane,
 2. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore) u Ministarstvu zdravlja dr Slobodana Mandića,
 3. Rješenje o razrješenju direktorice Kliničkog centra Crne Gore spec. dr Ljiljane Radulović,
 4. donijela Rješenje o imenovanju dr Aleksandra Radovića za direktora Kliničkog centra Crne Gore,
 5. Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada dr Natalije Popović Petrić,
 6. Rješenje o imenovanju mr FIlipa Boljevića za člana Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada,
 7. Rješenje o određivanju Matije Đurđevca za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 8. Rješenje o određivanju mr Irene Rakočević za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 9. Rješenje o imenovanju Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo u sastavu: Dženan Kolić, predsjednik i članovi Velibor Mrdak, Vesko Knežević, Ivana Borović i Jevto Bojović,
 10. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ ‒ Podgorica u sastavu: Jovana Krgović, Prelja Ujkaj i Srđan Mugoša,
 11. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ ‒ Podgorica u sastavu: Mirko Vlahović, Zdravko Kovačević i Marija Vojinović,
 12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave Enese Hasanagić Katane,
 13. Rješenje o određivanju Nine Blažić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave,
 14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave Tatjane Radović,
 15. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Tamare Gačević,
 16. Rješenje o imenovanju Snežane Đurović za članicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte,
 17. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore u sastavu: prof. dr Igor Vušanović, predsjednik i članovi Dragoljub Bulatović, prof. dr Milan Vukčević, Nebojša Mugoša i mr Željko M. Gurešić,
 18. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore u sastavu: Fran Camaj, predsjednik i članovi prof. dr Milan Vukčević, Drita Rukaj, Dragoljub Bulatović i prof. dr Igor Vušanović.
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.