Detaljnije će provjeravati diplome iz inostranstva

0

Diploma izdata na fakultetu sa licencom ubuduće neće biti garant da će ona biti priznata u Crnoj Gori, jer Ministarstvo prosvjete radi na unapređenju sistema priznavanja diploma iz inostranstva.

Taj proces će, kako su kazali Dnevnim novinama iz prosvjetnog resora, uključivati detaljniju provjeru diploma tokom procedure priznavanja, ali moguće i elektronski sistem dostavljanja zahtjeva. Takođe, u postupku nostrifikacije diploma uzimaće se u obzir i imidž fakulteta.

Ministarstvo prosvjete je u prethodnom periodu formiralo dvije radne grupe čiji je cilj bio da pripreme informaciju o priznatim inostranim obrazovnim ispravama sa analizom postupka priznavanja, te predloži mjere za unapređenje tog postupka. Jedna rada grupa radila je na postupku priznavanja u visokom, a druga u srednjem obrazovanju.

Članovi ovih radnih grupa su bili, pored Ministarstva prosvjete, predstavnici Univerziteta Crne Gore, NVO, studenata i predstavnici Ministarstva koji rade na poslovima priznavanja.

Dodatno, angažovan je ekspert putem HERIC projekta. Takođe, analizirana su komparativna iskustva i to 10-ak zemalja izabranih na bazi njihovog iskustva, geografskom kriterijumu i veličini države Austrija, Bugarska, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija i Grčka, koja nije potpisnik Lisabonske konvencije.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.