Rad na sebE na Nemački način“

Rad na sebE na Nemački  način“
Prodaju se aerodromi u CG, te dvije krave muzare, koje su tamo neki muzli do iznemoglosti. Zna se ko su „tamo neki“ ali se još ne zna tačno koliko miliona je stalo u „kan...
Read more

Dan studenata – prvi april

Dan studenata – prvi april
Premijer je u razgovoru sa formalnim predstavnicima studenata lično pokrenuo teme zrele za ozbiljnu diskusiju. Studenti nijesu! Ni bolje šanse da progovore, ni veće ćutnj...
Read more

Načisto obožavanje rtcg

Načisto obožavanje rtcg
Odgledah onu emisiju koju vodi kod Komnenić pa vidjeh goste koji mi ne bijahu zanimljivi, liše prezimenjaka mi, koji govori slobodno i činjenično oduvjek. Izgleda da ništ...
Read more