Božović podnio prijavu protiv Kusovca, nelegalno zapošljavao tokom izborne kampanje?

0

Goran Božović, nosilac istoimene građanske izborne liste koja učestvuje na lokalnim izborima u Tivtu, podnio je danas Agenciji za spriječavanje korupcije prijavu protiv gradonačelnika Tivta Siniše Kusovca (DPS) zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer je šef lokalne DPS-SD-HGI uprave Tivta navodno vršio nelegalna zapošljavanja u opštinskim organima tokom trajanja izborne kampanje.

„Kusovac je vršio zapošljavanja u Opštini Tivat protivno članu 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer je u izbornoj kampanji za lokalne izbore u Tivtu koja traje od 4.februara do 20.marta i od 21.juna do 30.avgusta, vršio zapošljavanja na poslovima iz redovne djelatnosti organa, koristeći nezakonite ugovore o privremenim i povremenim poslovima, te je tako nezakonito zaposlio minimum 10 lica.“- stoji u prijavi koju je Božović danas poslao ASK-u i dostavio svim medijima.

Siniša Kusovac

Siniša Kusovac

On u obrazloženju prijave tvrdi da su ta lica u Optini zaposlena protivno proceduri koju predviđaju zakoni o državnim službenicima i namještenicima, odnosno lokalnoj samoupravi i da „nijesu zapošljena radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa“.

Božović naglašava da ne postoje odluke nadležnih organa na osnovu kojih su potrebna i dozvoljena takva zapošljavanja tokom trajanja izborne kampenje, kao i da „niti jednim aktom o sistematizaciji radnih mjesta tih organa nije predviđeno radno angažovanje na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima“.

„U svakom organu gdje su pomenuta lica zapošljena nezakonito, sva radna mjesta po sistematizaciji su već popunjena, Opština ima ogroman broj zaposlenih, ima dovoljan broj zaposlenih za neometan rad, a naročito u ovom periodu kada je intenzitet rada večine službi u doba epidemije koronavirusa značajno smanjen. Poslovi na kojima je Kusovac zapošljavao su pokriveni sa dosta već zaposlenih lica u Opštini Tivat, a to su poslovi imovine, izrade projekata, administrativno tehnički poslovi, vatrogasac-spasilac, komunalni policajac, poslovi obračuna naknade za opremanje građevinskog zemljišta, vozač, arhivski poslovi, poslovi ekspedicije na pisarnici. Odgovorno tvrdim da su ovo klasična partijska zapošljavanja radi kupovine gkasova jer na ovim poslovima ima od ranije više nego dovoljno zapošljenih lica.“- stoji pored ostalih, u Božovićevoj prijavi ASK-u.

Broj zaposlenih u Opštini Tivat je u protekle četiri godine manadata aktuelne DPS-SD-HGI uprave grada sa 95 iz 2016.godine, povećan na aktuelnih čak 220, dok je zapošljavaje u Opštini i njenim javnim ustanovama bilo naročiti intenzivno od početka ove godine. Božović je naveo da samo u primjerima zapošljavanja tokom izborne kampanje koje je on naveo u prijavi ASK-u, vidi „klasična zloupotreba, nezakonit postupak i kupovina glasova“, te da je upravo smisao Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, da „spriječi ovako očigledne zloupotrebe“.

„Zaista se ne može žmuriti na ovako beskrupulozno kršenje zakona i očekujem da svojim postupanjem dokažete da se zakon mora poštovati.“- naveo je Božović u dopisu ASK-u, napominjući da je veći dio dokumentacije o ovim spornim slučajevima zapošljavanja u lokalnoj upravi Tivta već objavljen na sajtu ASK, „te iskazujem čuđenje i zabrinutost da to bezakonje i očigledan prekršaj prolazi pred vašim očima nekažnjeno i da se ponavlja u kontinuitetu“.

(Vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.