Borba otkriva sumnjive transakcije: Preko Policijske akademije opran 1,5 milion evra!

0

Preko Policijske akademije u Danilovgradu sumnja se da je oprano, najmanje, 1,5 miliona evra, kroz školovanje zaštitara, a da nadležni organi nijesu provjerili sumnjive novčane transakcije, otkriva Borba. Sve to je radjeno kroz školovanje lica za vršenje poslova zaštite za zanimanje čuvar, zaštitar lica i imovine, pratilac vrijednosti i tjelohranitelj, vrši se u JU Policijska akademija u Danilovgradu i u privatnoj školi Urban protection trening centar Podgorica. Kroz proces osposobljavanja, odnosno školovanja na Policijskoj akademiji prošlo je oko 2.200 lica i u privatnoj školi Urban protection oko 2.000 lica, što je ukupno oko 2.200 ljudi, koji su završili osposobljavanje i treba da polažu ili su polagali stručni ispit za vršenje poslova zaštite.
Zakonom o zaštiti lica i imovine propisano je da osobe koje se bave poslovima zaštite lica i imovine, moraju položiti stručni ispit, za koji MUP pravi pravilnik i organizuje ispit.
Ministar unutrašnjih poslova odredio je komisiju od osam članova i odredio cijenu koštanja polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite u visini nešto manjoj od 140 evra, što je veoma diskutabilna cijena, i postavlja se pitanje na osnovu čega je određena njena visina, ako se ima u vidu da je cijena polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima s visokom stručnom spremom 75 evra.
zgrada Policijske akademije u Danilovgradu
Kako saznajemo, postoji dogovor predsjednika komisije (usmeni ili pismeni) i direktora Policijske akademije,a napravljen plan da se uplata troškova za polaganje stručnog ispita za komisiju MUP-a vrši na račun Policijske akademije. Vjerovatni cilj ovakvkog poteza je taj što se iz budžeta MUP-a pare ne mogu uplatiti nekome bez ozbiljne finansijske kontrole, a računom Policijske akademije upravlja direktor akademije. Prva komisija počela je sa radom otprilike 2006. ili 2007. godine. U početnom periodu komisija je brojala od 8 do 9 članova i periodično su se pojedini članovi mijenjali, a pretežno su je sačinjavali visoki funkiconeri MUP-a.
Kandidata koji se prijavljuje MUP-u za polaganje stručnog ispita, sekretar komisije upućuje da novac za polaganje stručnog ispita uplate na žiro-račun Policijske akademije ili lično preko svojih firmi, o čemu moraju na dan polaganja stručnog ispita da donesu dokaz o uplati, inače im se ne dozvoljava da pristupe ispitu.
Prećutni je dogovor predsjednika komisije i direktora Policijske akademije da 12 odsto uplaćenih sredstava zadržava Akademija, a 88 odsto se uplaćuje na tekuće ili žiro-račune članovima komisije. Radi ostvarivanja što veće dobiti veliki broj kandidata (u nekim razgovorima i preko 80 odsto ih ne položi na prvom polaganju ispita, a neki polažu i po osam puta) polaže više puta uz obavezu uplaćivanja cjelokupne sume.
U periodu od formiranja do otprilike 2013. godine komisija je polaganje ispita organizovala u prostorijama Pravnog fakulteta, a zatim u prostorijama Uprave za kadrove, da bi u posljednjih 6-7 mjeseci na Policijskoj akademiji.
Ako je 4.200 kandidata platilo 140 evra dolazi se do iznosa od 588.000 evra. A ako se ima u vidu da je veliki broj kandidata polagao više od dva puta, može se pretpostaviti da su svi kandidati prosječno uplatili po dvije i po sume, što iznosi 1,5 miliona evra. Ako sumu od 1,5 miliona evra umanjimo za 12 odsto, koliko ostaje Akademiji i to podijelimo na osam članova komisije, dobijemo da je jedan član komisije od polaganja stručnog ispita zaradio oko 171.000 evra. Sve navedeno se lako može provjeriti uvidom u finansijske transakcije Policijske akademije, kako prema pojedincima koji su uplaćivali sume za polaganje stručnog ispita, tako i prema pravnim licima koji su te uplate vršili, odnosno i transakcije prema članovima komisije.

Čuvari i zaštitari (ilustracija)
Pravilnik predviđa da kandidat snosi troškove polaganja, a da komisiji pripada naknada shodno rješenju koje donosi ministar.
Logično je da sve aktivnosti oko uplata, isplata i svaka druga aktivnost uplaćuje u MUP i da se na osnovu rješenja ministra isplata naknada za rad komisije isplaćuje iz budžeta MUP-a. Međutim, NN lice a imam saznanje da to radi predsjednik komisije sklapa ugovor sa JU Višom stručnom školom Policijskom akademijom, da se uplate za polaganje stručnog ispita vrše na račun Policijske akademije, da će isti za uslugu uzimati određeni postotak (mislim 12 odsto), a ostatak isplatiti na privatne račune članovima komisije po spisku koji napravi sekretar komisije, a potpiše predsjednik komisije. Ovim načinom se izbjegla redovna procedura plaćanja, već je, kako se sumnja, izvršeno pranje novca preko institucije koja nema nikakve veze s kompletnim sistemom polaganja stručnog ispita. Pranje novca se i dalje vrši i na privatne račune nezakonito se od strane zaštitarskog polaganja slivaju stotine hiljada evra.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.