Zeleno svjetlo za rekonstrukciju i nadogradnju laboratorija: Projekat koji spaja modernizaciju i očuvanje nasljeđa

0

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Direktorat za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture, prema zahtjevu Univerziteta Crne Gore (UCG), izdalo je saglasnost na idejno arhitektonsko rješenje za rekonstrukciju i nadogradnju laboratorija, kao dijela objekta tehničkih fakulteta (Lamela C) UCG.

Na inicijativu rektora UCG, prof. dr Vladimira Božovića, nakon više decenija, započete su aktivnosti na ovom projektu i izvjesno je da će u ovoj godini biti stvoreni uslovi za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta.

Arhitektonski koncept (Intervencija) na postojećem objektu snažno je uslovljen činjenicom o potrebi za uvažavanjem postojećih vrijednosti arhitektonskog nasljeđa druge polovine 20. vijeka. Istovremeno, uslovljen je i realnom potrebom za proširenjem postojećih kapaciteta. Kada je u pitanju ekstenzija objekta po vertikali, koja uključuje i vrijedno nasljeđe, vrlo prisutan projektantski stav jeste generisanje neutralnog arhitektonskog gesta u odnosu na ono što je zatečeno, bez pretenzija za naglašavanjem ili korigovanjem postojećeg. Intervencija na postojećem objektu, bruto površine od oko 6.000 m2, bazirana je na geometrizovanom neutralnom vertikalnom nastavku od približno 3.000 m2, u fleksibilnoj čeličnoj konstrukciji, vizuelno odvojen od postojećeg korpusa, materijalizovan u transparentnoj opni koja ujedinjuje unutrašnje prostorne komponente.

U funkcionalnom smislu, uz maksimalno uvažavanje postojećih intervencija, nastalih usljed potreba koje su uzrokovane uvećanjem broja studenata i laboratorijskih istraživanja, ocijenjeno je da je, uz manje intervencije, moguće zadržati većinski postojeću organizaciju unutrašnjih funkcionalnih jedinica, uz zadržavanje fleksibilnosti i djeljivosti prostorija, ali uz logičniju kompoziciju i bolju konekciju unutrašnjih prostora sa atrijumima. U funkcionalnom smislu,  druga etaža donosi fleksibilniji prostorni razmještaj, prostorije – laboratorije većih površina koje su adekvatno osvjetljene, uz vizuelno optimalnu povezanost sa okruženjem. Na ovoj etaži je dodatno ojačana veza između traktova u formi mostova, koji omogućavaju brze i kratke veze od amfiteatra do svih jedinica koje koriste ovaj prostor, a sa ciljem uključivanja različitih činilaca u naučnoistraživačku bazu, jačanje interakcije zaposlenih, studenata i korisnika objekta.

Autori idejnog rješenja su: prof. dr Svetlana Perović, dr Sanja Savić, dr Jelena Bajić Šestović, dr Marija Milikić i MSc Nikolina Sekulović sa Arhitektonskog fakulteta UCG. Tehnička dokumentacija je pripremljena u  saradnji sa projektnim biroom SMART STUDIO D.OO. Podgorica.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.