Vuković: Vlada će nastaviti da povećava akcize na duvanske proizvode

0

Strateški prioritet Vlade Crne Gore su očuvanje zdravlja građana, zaštita životne sredine i održiva ekonomija, poručio je ministar finansija Novica Vuković tokom Treće sjednice strana potpisnica Protokola za eliminisanje nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, održane u Panami.

“Vuković je kazao da duvan ima negativne implikacije, ne samo na zdravlje građana, već i na ekonomiju. Informisao je da duvan Crnu Goru godišnje košta preko sedam odsto BDP-a, dodavši da nezakonita trgovina duvanom šteti ekonomiji Crne Gore, uzrokujući značajno smanjenje prihoda Države”, saopšteno je iz MF-a.

Vuković je istakao da će Crna Gora raditi na popravljanju imidža u međunarodnim okvirima u ovoj oblasti, jačanjem kapaciteta u oblasti upravljanja, adekvatnim regulatornim okvirom, suzbijanjem korupcije i dosljednijom primjenom zakona.

On je poručio da će aktuelna Vlada, kroz insistiranje na sveobuhvatnom pristupu, multisektorsku saradnju i strateška partnerstva, dati efikasan odgovor na pandemiju pušenja i problem nezakonite trgovine duvanskim prozivodima.

“Istakao je da će se, dosljednom primjenom paketa mjera, uz dalje povećanje akciznog opterećenja na duvanske prozivode, kao i uvođenjem operativnog sistema praćenja kretanja svih duvanskih prozivoda, Crna Gora afirmisati, kao kredibilan partner koji poštuje međunarodne obaveze. Ocijenivši da, upotreba duvana i nezakonita trgovina, predstavljaju ozbiljnu prepreku održivom i inkluzivnom razvoju Crne Gore, Vuković naglasio je da će Vlada nastaviti da povećava akcize na duvanske proizvode u redovnim intervalima”, istakao je on.

Na marginama Treće sjednice strana potpsinica Protokola za eliminisanje nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, ministar Vuković imao je i niz značajnih bilateralnih susreta.

Vuković se sastao sa visokim zvaničnicima Evropske unije i šeficom Evropske Kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), Larom Dobinson. Ukazujući da je borba protiv nezakonite trgovine duvanom na samom vrhu prioriteta OLAF kancelarije, predloženi su modaliteti mobilisanja tehničke i finansijske podrške Vladi Crne Gore, u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, neophodnih za intenziviranje aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine duvanom.

Upoznajući sagovornike sa ključnim rezultatima rada Vlade u prvih 100 dana rada, Vuković je istakao jda je intencija stvaranje ukupnog ekosistema koji će počivati na principima vladavine prava, transparentnosti, odgovornosti, uz operativne mehanizme za suzbijanje nelegalne trgovine duvanom i istakao da očekuje da će uvođenje sistema praćenja duvanskih prozivoda, rezultirati boljom naplatom poreza i smanjenjem upliva nezakonitih duvanskih proizvoda koji utiču na učestalost upotrebe duvana u zemlji.

Tokom sastanka sa šeficom Sekretarijata SZO Okvirne konvencije, dr Adrianom Blanco Marquizo, dogovoreno je da se pokrenu regionalne konsultacije između ministara finansija zemalja Zapadnog Balkana, u cilju produbljivanja saradnje na planu efikasnije kontrole upotrebe duvana i suzbijanja nezakonite trgovine.

Vuković je ukazao je na značaj multisektorske i prekogranične saradnje, napominjući da je Crna Gora posvećena promovisanju regionalne saradnje, u kooperaciji sa SZO, EU i drugim strateškim partnerima. Dodao je da Zapadni Balkan ima potencijal da doprinese eliminisanju nezakonite trgovine duvanom na globalnom nivou.

On se sastao se i sa zamjenikom ministra finansija Paname Jorge Almengorom, sa kojim je, pored razmijenjenih iskustava na aktuelnu temu nezakonite trgovine duvanom, razgovorao i o mjerama fiskalne politike, podsticanju ekonomskog rasta, obuzdavanju inflacije, poboljšanju poslovnog ambijenta i digitalnoj tranziciji.

Prepoznat je značaj daljeg jačanja kapaciteta institucija, a posebno carinskih službi, kao i informatizacije procesa rada i prekograničnog uvezivanja, a dogovorena je i priprema Memoranduma o saradnji na tom polju između dvije države.

Ministar finansija, se u Panami susreo i sa generalnom direktoricom carine, Tayra Ivonne Barsallom i posjetio i Nacionalnu kancelariju za carinsko poslovanje, gdje se bliže upoznao sa operativnim sistemom i informatičkom podrškom u funkciji praćenja i kontrole trgovine robama pomorskim i kopnenim putem.

Na sastancima u Panami učestvovala je i dr Mina Brajović, šefica SZO kancelarije u Crnoj Gori. Svjetska zdravstvena organizacija, kao strateški partner pruža podršku jačanju nacionalnih kapaciteta za kontrolu upotrebe duvana i sprečavanju nezakonite trgovine duvanom.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.