Vladina delegacija u posjeti regiji Toskana: Izvrsnost kojoj težimo

0

Delegacija Vlade Crne Gore koju čine potpredsednik Vlade dr Srđan Pavićević, predsjednik vladine Komisije za  unaprjeđenje modaliteta jačanja međusobnih odnosa Crne Gore i Republike Italije i ministar zdravlja dr Vojislav Šimun sa saradnicima,  se nalazi u zvaničnoj posjeti Italiji.

Posjeta je otpočela sastankom sa italijanskim ministrom zdravlja, g-dinom Skilaćijem, na kojem se razgovaralo o  mogućnostima za unaprijeđenje i poboljšanje crnogorskog zdravstvenog sistema kroz saradnju sa najreferentnijim zdravstvenim ustanovama u Italiji kao i moguća saradnja i podrška Italije u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

Delegacija je zatim  posjetila univerzitetsku kliniku  Meyer u regiji Toskana koja je visoko specijalizirana pedijatrijska ustanova  i nacionalni referentni centar za pedijatriju najveće kompleksnosti. Obilazak klinike je organizovan u pratnji Direktorke Centra za globalno zdravlje i medjunarodnu saradnju, Marije Jose Caldes. Klinika Meyer je istovremeno i Centar globalnog zdravlja,  integrisana sa Univerzitetom u Firenci, a odlikuje se  naučno-istraživačkim aktivnostima, liječenjemi rehabilitacijom djece i mladih  do njihove punoljetnosti,  uz poštovanje principa kontinuirane  i sveobuhvatne njege. Crnogorska delegacija je bila posebno impresionirana organizacijom i  uvezanošću sistema pružanja najvišeg nivoa medicinske njege  i usluga prijema za mlade pacijente i njihove porodice.

Nakon toga je uslijedio niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima regije Toskana u pratnji našeg počasnog konzula Alessandra Giannantia.

Prvi u nizu sastanaka, potpredsjednik Vlade dr Srdjan Pavićević,  imao je sa  predsjednikom  Regionalnog parlamenta Toskane,  Antoniom Mazzeom. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru sagovornici su se usaglasili da postoji dovoljno  mogućnosti za  intenziviranje odnosa Toskane i Crne Gore s posebnim osvrtom na sektore trgovine, turizma, industrije, umjetnosti i kulture. Sastanku se pridružio  i regionalni savjetnik za ekonomiju, proizvodne aktivnosti, kreditnu politiku i turizam,  Leonarda Marrasa s kojim su razmatrani novi oblici saradnje između Regije Toskane i Crne Gore s posebnim osvrtom na turizam.

Na predlog domaćina, predsjednika Regionalnog parlamenta Toskane,  Antonia Mazzea, potpredsjednik Vlade  Crne Gore dr Pavićević se obratio parlamentu Toskane. U obraćanju se prisjetio svoje prošlosti kao studenta medicine i hirurgije u Italiji za koju ga vezuju brojne prijatne uspomene i snažne veze, što ga je i preporučilo za poziciju  vladinog  izaslanika za saradnju Crne Gore sa Italijom na kojoj će intenzivno raditi u narednom periodu. S tom namjerom je organizovana i ova,  vrlo sadržajna i sveobuhvatna – prva posjeta. Parlamentarci su na njegovo obraćanje  odgovorili aplauzom.

Nakon toga su uslijedili  sastanci  sa drugim zvaničnicima regije Toskana.

Na sastanaku sa potpredsjednicom regionalne Vlade i ministarkom poljoprivrede  Regije Toskana, gospođom Stefaniom Sakardi, sagledani modaliteti jačanja saradnje izmedju regije Toskana i Crne Gore u oblasti poljoprivrede i u tom smislu naglašena je otvorenost italijanske strane za razmijenu znanja i iskustva izmedju proizvodjaca. Takodje su prezentovane mogućnosti razvoja agroturizma kao posebno razvijene grane u Toskani.

Tokom sastanaka sa Franćeskom Tapinasijem, predsjednikom Agencije za investicije regije Toskana, predstavljeni su modeli promocije turizma u regiji Toskana kao i okviri saradnje s drugim državama na Mediteranu i Evropi. U tom kontekstu su razmotreni modaliteti saradnje i turističke razmjene Toskane i Crne Gore koji se temelje na savremenoj ponudi i potražnji.

Sastanak sa regionalnom ministarkom za medjunarodne odnose Alesandrom Nardini bio je posvećen razgovorima o  univerzitetskoj saradnji. Predočena je mogućnost tematskih sastanaka koji  bi imali za cilj unapredjenje saradnje s visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori, a posebno s ciljem razmjene studenata i primjene evropskih standarda u sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Posjeta je zaključena  sastankom potpredsjednika Vlade Crne Gore, dr Srđana Pavićevića sa predsjednikom Regije Toskana, g-dinom  Eugenijom Gianijem. U srdačnom i otvorenom  razgovoru su sumirani utisci i jasno i dentifikovane  prioritetne oblasti za saradnju izmedju dvije zemlje. Sagovornici su se u potpunosti složili da nas povezuju zajedničke vrijednosti oličene u mediteranskoj kulturi i ljepoti življenja, što Toskanu i Crnu Goru  čini prepoznatljivim destinacijama u svijetu  i prirodnim partnerima na Mediteranu.

Kao što je već navedeno, cilj ove trodnevne posjete je uspostavljanje direktnih, otvorenih kanala stalne komunikacije sa Republikom Italijom (kao osnivačem EU), koja pruža snažnu podršku proširenju Evropske unije, izgradnja strateškog partnerstva na putu ka članstvu Crne Gore u EU, što je glavni spoljnopolitički prioretet Vlade Crne Gore,  kao i saradnja i podrška Republike Italije u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom  na oblast rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne poltike.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.