Univerzitet Crne Gore dodijelio zvanje profesor emeritus Mladenu Ulićeviću i Šerbu Rastoderu

0

Senat Univerziteta Crne Gore je putem tajnog glasanja usvojio predloge vijeća Građevinskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore da se redovnim profesorima Univeriteta Crne Gore u penziji, prof. dr Mladenu Ulićeviću i prof. dr Šerbu Rastoderu dodijeli zvanje profesor emeritus.

„Prof. dr Mladen Ulićević svoju karijeru započeo je na Gradevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1982. godine, a 2023. godine je penzionisan. Prof. Ulićević je jedini nastavnik koji je učestvovao u edukaciji svih 40 generacija studenata koje su od osnivanja do danas izašle sa Građevinskog fakulteta.

Biografija profesora dr. Ulićevića ogleda se kroz niz različitih funkcija koje je obavljao na Univerzitetu Crne Gore. Bio je šef Katedre i rukovodilac oblasti za Betonske i Zidane konstrukcije GF, osnivač i rukovodilac Laboratorije za ispitivanje materijala i konstrukcija GF, dekan i prodekan za materijalna pitanja i nastavu GF, direktor Instituta za zemljotresno inženjerstvo GF, član Senata i Vijeća UCG za prirodne i tehničke nauke. Bio je mentor pri izradi više desetina diplomskih, specijalističkih i master radova iz oblasti betonskih konstrukcija čime je dao respektabilan doprinos formiranju novog inženjerskog kadra u Crnoj Gori. Autor je ili koautor 63 naučnoistraživačka rada iz oblasti građevinskog konstrukterstva koji su objavljeni u naučnim časopisima i zbomicima domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Urednik je dvije monografije međunarodnog značaja i koautor radova u dvije monografije, autor je i odgovorni projektant konstrukcije za preko 50 značajnih građevinskih objekata – mostova, stambenih i javnih zgrada i inženjerskih objekata, rukovodilac ekspertskih timova za preko 20 ekspertiza iz oblasti ocjene kvaliteta ugrađenih materijala i ocjene seizmičke otpornosti postojećih objekata.

Inženjerski opus prof. Ulićevića posebno je prepoznatljiv i međunarodno priznat po realizovanim projektima mostova. Iz duge referentne liste izdvajaju se njegova dva mostovska objekta, monumentalni most „Milenijum“ i most „Moračica“ (koautor sa P. Vujovićem), ključni objekat na Autoputu „Princeza Ksenija“.

Akademik Šerbo Rastoder je punih 37 godina radio na Filozofskom fakultetu UCG na kojem je prošao sva univerzitetska zvanja, od asistenta do redovnog profesora, gdje je penzionisan 2022. godine. Redovni je član i utemeljivač DANU i BANU. Od 2018. godine redovni je član CANU, kao i predsjednik Odbora za istoriju CANU. Dobitnik je najviših društvenih nagrada i priznanja za naučni i rad u oblasti kulture.

Bio je mentor prve odbranjene doktorske disertacije iz istorije na Filozofskom fakultetu, 2006. godine.Profesor Rastoder bio je prvi asistent na SP za istoriju na Filozofskom fakultetu. Dao je izuzetan doprinos prenošenju istorijskih znanja studentima, što potvrđuju studentske evalucije na kojima je uvijek bio ocjenjivan visokim ocjenama. Utemeljivač je SP za istoriju na UCG. Ostvario je važne učinke u stvaranju naučnog podmlatka, u svojoj užoj naučnoj oblasti lstorija Jugoslavije. Bio je mentor prve odbranjene doktorske disertacije iz istorije na Filozofskom fakultetu, 2006. godine.

Akademik Rastoder svrstava se u najbolje istoričare na prostoru Jugoistočne Evrope za užu naučnu oblast istorija XX vijeka. Osnovni predmet njegovog naučnog interesovanja su: Istorija Crne Gore, lstorija Bošnjaka/Muslimana, Istorija Jugoslavije XIX i XX vijeka i Teorijsko-metodološki problemi istorijske nauke.

Autor je i koautor više od 30 naučnih monografija, pisac pogovora više knjiga, koautor udžbenika istorije za gimnaziju, autor nekoliko univerzitetskih udžbenika, urednik i recenzent preko 80 posebnih izdanja, autor preko 400 naučnih priloga, članaka i rasprava i preko 350 prikaza, priloga, eseja, bilješki i osvrta. Napisao je više od 150 enciklopedijskih jedinica za Enciklopediju Crne Gore i Crnogorsku enciklopediju“, saopštio je Univerzitet Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.