Specijalno tužilaštvo provjerava Dragana Krapovića: Sumnja se da je gradonačelnik Budve pronevjerio preko 350.000 evra za doček Nove godine!

0

Specijalno tužilaštvo otvorilo je istragu protiv gradonačelnika Budve Dragana Krapovića, na osnovu krivične prijave koju je protiv njega podnijela firma MULTIMEDIA GROUP“ D.O.O Budva, zbog pronevjere preko 350.000 evra. Prijava je podnesena i protiv Mladena Franovića, v.d. izvršnog direktora Turističke organizacije Budva. Istraga se odnosi na plaćanje dočeka Nove godine 2018. godine, koje je, kako piše u prijavi, urađeno protivzakonito, a postoji sumnja, koju istražitelji ispituju, da su tim novcem, plaćane izborne konvencije Demokrata.
Kako nam je potvrđeno u tužilaštvu, iz Opštine Budva je izuzeta određena dokumentacija koja će biti predmet vještačenja.
Krivična prijava koja je u radu kod specijalnog tužioca
U krivičnoj prijavi koju naša redakcija ima na uvid navodi se da je Dragan Krapović, 28.09.2017 godine, u Budvi, protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja, umjesto provođenja postupka javne nabavke usluge angažovanja muzičara za doček Nove 2018 godine, izdao nalog izvršnom odboru Turističke organizacije Budva da se, za manifestaciju svečanog dočeka Nove 2018 godine, angažuju muzičari po njegovom ličnom izboru. I to prema uslovima iz dopisa koji mu je upućen od strane privrednog društva „Comfortably numb“, prema kojim uslovima su cijene najosnovnijih usluga muzičkih izvođača, iznosile 201.000 evra, bez uračunatg PDV-a, i bez agencijske provizije koju su strane naknadno ugovorile potpisanim Ugovorom. Sve to je rađeno iako je tada važećim finansijskim planom za 2017. godinu Turističke organizacije Budva, za manifestaciju svečanog dočeka 2018 godine bio opredijeljen iznos od 150.000 evra. Na taj način je Krapović teško povrijedio prava podnosoca krivične prijave kao jednog od zainteresovanih ponuđača da učestvuje u javnom nadmetanju. Treba imati u vidu, kako piše u prijavi, da su prateći troškovi koji proiizilaze iz tako sklopljenog posla dostigli iznos od preko 350.000 evra te je ukupna šteta narasla na mnogo veći iznos.
„Svi prateći troškovi koji neizostavno proizilaze iz ugovora za nastup izvođača a koji je Krapović i njegov kabinet naložio Izvršnom odboru da ga sprovede; a tu se misli na smještaj izvođača, prevoz izvođača, ishranu izvođača, tehnika za nastup izvođača, i slično, koja NIJE dogovorena potpisanim ugovorom i u tom smislu NIJE ni bila obaveza TO Budva, takođe realizovana bez ikakvog javnog poziva već neposrednom pogodbom iako prevazilazi zakonom dozvoljene iznose, piše u prijavi.

Sporni doček 2018. godine u Budvi
Mladen Franović je u ime Turistička organizacija opštine Budva, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, zaključio ugovor s privrednim društvom „Comfortably numb“, bez zakonom provedeng postupka javne nabavke usluge angažovanja muzičara za svečani doček Nove 2018 godine. Po tom ugovoru Turistička organizacija Budva obavezala se da će na ime naknade isplatiti izvođačima iznos od 201.000 evra, bez uračunatog PDV-a i bez agencijske provizije, pa su ukupno utrošena sredstva samo za program svečanog dočeka Nove 2018 godine, premašila iznos od planom opredijeljenih 150.000, dostigavši ukupan iznos od približno 250.000, uz uračunati PDV na navedeni iznos naknade i uz agencijsku proviziju tj. preko 350.000 evra sa pratećim troškovima.
Krapović je, nevršenjem svoje službene dužnosti, iskazao usmenu saglasnost da se kompletan postupak nabavke tehnike za organizaciju svečanog dočeka Nove 2018 godine provede putem nabavke male vrijednosti, a ne putem otvorenog postupka kako je bilo predviđeno planom javnih nabavki za 2018 godinu, pa je i na taj način bitno doprinio izvršenju radnje, odnosno izvršenju zajedničke odluke da se posao dodijeli unaprijed određenim privrednim društvima, kao bi ista ostavarila imovinsku korist.

Opština Budva oštećena za preko 350.000 evra
„Dragan Krapović obavlja javnu funkciju gradonačelnika opštine Budva, kao i poziciju predsjednika Skupštine Turističke organizacije opštine Budva. Upravo je Skupština turističke organizacije opštine Budva, kao nadležni organ, usvojila Finansijski plan za 2017 godinu, shodno kojem su za organizaciju svečanog dočeka Nove 2018 godine opredijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 150.000 evra. Uprkos prednjem isti samostalno i bez predviđenog Odbora u kome se nalaze i predstavnici turističke privrede i cijele Skupštine TO Budva usvaja program koji predviđa značajno veća sredstva od finansijskim planom opredijeljenih, samo na ime honorara za angažovane muzičare, ne računajući proviziju za Agenciju, PDV,kao i sredstva neophodna za nabavku neophodne tehnike, da bi se navedena manifestacija održala. Osim navedenog, Krapović je znao da se postupak angažovanja muzičara za ovakvu manifestaciju provodi kroz Javnu nabavku, odnosno putem jednog od šest zakonom ustanovljenih postupaka javnih nabavki. Uprkos prednjem, isti sam bira program, a zatim i nalaže da se isti i relizuje, mimo zakonom ustanovljene procedure. Pri tako nezakonitom postupanju kojim je zloupotrijebio svoj službeni položaj i prekoračio ovlašćenja, on na sebe preuzima ulogu Odbora za organizaciju svečanog dočeka Nove godine. I to na način što sam bira program dočeka Nove 2018 godine, koji je upućen od strane privrednog društva „Comfortably numb“, bez konsultacije javnog mnjenja i bez konsultacije turističkih poslenika, piše u krivičnoj prijavi koja se nalazi u radu kod specijalnog tužioca.
Od strane kabineta predsjednika opštine Krapovića izdat je nalog predsjedniku Izvršnog odbora turističke organizacije Budva, Kristini Rafailović, da se upravo ovaj program usvoji, bez obzira na evidentno kršenja usvojenog Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Budva za 2017 i izbjegavanja primjene zakonitog postupka angažovanja-nabavke usluge muzičara putem postupka pregovaranja bez prethodnog objavljivanja ali uz obavezno pribavljenu i obaveznu saglasnost Uprave javne nabavke.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.