Šimun: Nalaz Komisije o poslovanju Marinovića i Montefarma biće dostavljen tužilaštvu

0

Ministar zdravlja Vojislav Šimun je kazao da nema konekcija sa farmacetskim lobijima i ne promoviše ih. On je to kazao u odgovoru na pitanje poslanika SD Borisa Mugoše, a vezano za optužbe koje su stigle iz SNP-a koji su kazali da Šimun promoviše farmeceutski lobi.

“Kako komentarišete optužbe koalicionog partnera u Vladi da “promovišete farmaceutski lobi” i da će, ako ne preispitate svoje odiuke “biti prinuđeni da otvore pitanje Vaše pozicije kao ministra zdravlja u rekonstrukciji Vlade, sa ostalim kolegama i partnerima u Vladi Crne Gore“?, pitao je Mugoša.

Ministar je kazao da je Komisija u analizi dolkuemntacije Montefarma našla brojne nepravilnosti, od zapošljavanja preko agencije, ugovore o djelu bez povoda i raloga. DRI je primijetila veliku nepravilnost, a to je preuzimanje duga jedne veledrogerije, što je koliko znam, u Tužilaštvu.

“Nalaz Komisije MZ vezano za rad Gorana Marinovića i poslovanje Montefarma u periodu dok je bio direktor biće predat Tužilaštvu”, najavio je on.

Kazao je da je po navodima bivseg direktora Montefarma, tokom 2021. godine, jedna privatna veledrogerija je u budzetu Montefarma imala ucesce 83,8%.

“Tokom 2022. godine, istaveleprodaja imala je 106,4% ucesca u Montefarmu, dokje 2023. godine to učešće bilo 89,7%,dokje 18% imala druga veledrogerija zbog nabavke skupocjenog lijeka „trikafte”. Dakle, ..farmaceutski lobi” je zapravo jačao tokom mandata bivseg direktora, a obzirom da ja nisam učestvovao u politickom životu i Vladi datog perioda, insinuacije ovakvog tipasmatram notornim, neutemeljenim konstrukcijama. Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova koju je osnovalo Ministarstvo zdravija na osnovu uvida u dokumentaciju ZU Apoteke Crne Gore Montefarm je utvrdila da je direktor te ustanove Goran Marinović u prethodnom dvogodišnjem periodu prekršio niz zakonskih akata. Prema nalazima komisije on je vise puta prekrsio Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon 0 radu, Pravilnik o blizim uslovima za obavijanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i saradnika, kao i Statut i pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Montefarma. Tokomr ukovođenja ovom JZU utvrdjeno je da je Marinović mimo finansijskog plana ustanove,kao i mimo pravilnika o sistematizaciji i unutračnoj organizaciji radnih mjesta, potrošio preko milion i po eura za usiuge Agencije za ustupanje zaposlenih. Takođe, on je mimo obaveznih internih procedura dodjeljivao svakog mjeseca istim zaposlenima finansijske nadoknade, bez ikakvog obrazloženja i utemeljanja u odluci”, naveo je Šimun.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.