Šaranović: Odluka Upravnog suda da kontrolnu ulogu parlamenta svodi na upravni postupak je najblaže rečeno čudna

0

Podsjećam da je Vlada Crne Gore prilikom donošenja prethodne presude u predmetu Brđanin donijela Zaključak kojim je konstatovala prestanak mandata tadašnjem v.d. direktoru Uprave policije Nikoli Terziću i konstatovala nastavak mandata na funkciji  direktoru Uprave policije Zoranu Brđaninu.

I ova presuda Upravnog suda je, kao i prethodna donesena u sporu pune jurisdikcije što znači da je Vlada u situaciji da samo konstatuje ono što je Upravni sud već odlučio.

Međutim, ja kao član Vlade ne mogu prejudicirati konačni stav Vlade kao kolektivnog organa.

Takođe, želim istaći da Upravni sud u svom obrazloženju ne spori moje zakonsko pravo da predložim razrješenje direktora Uprave policije, ali smatra da je Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore prilikom razmatranja Izvještaja o rezultatima Policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije povrijedio Zakon o upravnom postupku time što izvještaj nije razmotrio u roku od 20 dana od dana dostavljanja Skupštini Crne Gore.

Međutim, kao bivši parlamentarac moram da naglasim da Skupština Crne Gore svoju organizaciju u dijelu izvršavanja kontrolne i nadzorne funkcije uređuje Ustavom i Poslovnikom o radu Skupštine Crne Gore koji gotovo da ne ostavlja mogućnost niti plenumu,  niti odborima, da mogu razmatrati materijale, pa ni izvještaje u roku kraćem od 22 dana.

Iako nikada ne komentarišem odluke sudova, ne mogu a da ne ukažem da je sa aspekta ustavne podjele vlasti odluka Upravnog suda da kontrolnu ulogu parlamenta svodi na upravni postupak najblaže rečeno čudna.

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.