Raspisan tender za izradu idejnog rješenja autoputa Andrijevica- Peć, dionica Andrijevica- Čakor

0

Svrha izrade tehničke dokumentacije je detaljno istraživanje i određivanje optimalnog koridora za izgradnju ove dionice. Cilj je da idejno rješenje u potpunosti odgovara potrebama kako Crne Gore, tako i Kosova, navode iz Monteputa

Monteput je raspisao tender za izradu idejnog rješenja auto-puta Andrijevica – Peć, dionica Andrijevica – Čakor.

Auto-put se, kako navode, pruža od veze sa autoputem Bar – Boljare u Andrijevici preko granice sa Kosovom do Peći i ima važnu ulogu u unapređenju regionalne povezanosti, ekonomske saradnje i razvoja.

– Svrha izrade tehničke dokumentacije je detaljno istraživanje i određivanje optimalnog koridora za izgradnju ove dionice. Cilj je da idejno rješenje u potpunosti odgovara potrebama kako Crne Gore, tako i Kosova – navode iz Monteputa.

Važećim Prostornim planom Crne Gore, određen je koridor auto-puta Andrijevica – Peć.

– Idejnim rješenjem će se definisati najoptimalnija trasa i stvoriti uslovi za izradu narednih faza projektne dokumentacije i izgradnju ove saobraćajnice – objašnjavaju iz Monteputa.

Projektant je obavezan da sagleda sve tehničke, ekonomske, prostorne, ekološke i druge aspekate i posljedice izgradnje, uz poštovanje uslova iz projektnog zadatka uz primjenu savremenih tehničko-tehnoloških metoda i alatki.

– Ovo posebno dobija na značaju ako se ima u vidu da, zbog vrlo složene konfiguracije terena, značajni dio trasa čine tuneli i mostovski objekti – ističe se.

Pri izradi idejnih rješenja mora se voditi računa o prostorno-planskim aspektima u smislu izbora optimalne trase, lokacije i koncepcije denivelisanih raskrsnica, naplatnih rampi, lokacije pratećih i funkcionalnih sadržaja, ekološkim aspektima, postojećoj infrastrukturi, postojećim kulturnim dobrima, vjerskim objektima i svim ostalim objektima koji mogu biti relevantni za donošenje konačne odluke o poziciji trase.

U toku je izrada novog Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, namjera je da se definišu jedinstveni koridori glavnih saobraćajnih pravaca, odnosno autoputeva i brzih saobraćajnica.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.