Predstavnik MMF-a: Nezavisnost centralne banke izuzetno je važna, osigurava njen kredibilitet i efikasno vršenje kontrolne uloge

0

U nastavku Proljećnih sastanaka u Vašingtonu, delegacija Crne Gore predvođena guvernerkom Centralne banke Crne Gore dr Irenom Radović i ministrom finansija Novicom Vukovićem sastala se sa visokim zvaničnicima Međunarodnog monetarnog fonda – zamjenikom generalne direktorice Bo Lijem, direktorom Sektora za Evropu Alfredom Kamerom, izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence Polom Hilbersom i njegovim zamjenikom Lukom Dreseom. Sastancima je prisustvovao i šef misije MMF-a za Crnu Goru Srikant Sešadri.

Prezentujući predstavnicima MMF-a aktuelno stanje bankarskog sektora u Crnoj Gori, guvernerka Radović je istakla da se na nivou sistema bilježi rast depozita, kredita i kapitala, dok nekvalitetni krediti ostvaruju pad, i dodala da ovi pozitivni trendovi svjedoče o stabilnosti bankarskog sektora, koju nijesu ugrozile geopolitičke tenzije i brojni eksterni šokovi.

„Uz stalno unapređivanje regulatornog okvira u pravcu njegove potpune harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, CBCG je snažno posvećena pregovaračkom procesu kroz rukovođenje radnim grupama za tri pregovaračka poglavlja i aktivnim učešćem u radu radnih tijela za još sedam poglavlja“, istakla je guvernerka Radović.

Guvernerka se zahvalila predstavnicima MMF-a na podršci tokom pripreme nedavno usvojenog Zakona o CBCG.

Li je čestitao guvernerki Radović na ostvarenim rezultatima i istakao da je impresioniran ostvarenim rezultatima u regulatornoj reformi. Istakao je da je vrlo značajno što je očuvana stabilnost bankarskog sistema. Posebno je istakao važnost očuvanja nezavisnosti CBCG.

„Nezavisnost centralne banke izuzetno je važna, jer osigurava njen kredibilitet i efikasno vršenje kontrolne uloge“, kazao je Li i izrazio spremnost MMF-a da CBCG podrži u realizaciji inicijativa koje za cilj imaju snažniju ekonomsku inkluziju žena i ozelenjavanje finansijskog sektora, što su oblasti koje su obje strane ocijenile izuzetno važnim.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.