Predlog zakona: Pedofilima zatvorske kazne do 40 godina

0

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore. Predloženim izmjenama i dopunama obuhvaćena su sva krivična djela protiv polne slobode, a koja se tiču zaštite djece i nemoćnih lica.

“Za sva ova krivična djela predloženo je usvajanje strožih kazni zatvora, dok je za ona najteža predviđena mogućnost da učinilac bude kažnjen dugotrajnim zatvorom u trajanju od četrdeset godina, što je najstroža kazna koju domaće krivično zakonodavstvo predviđa za najteža krivična djela. U diskusiji je naglašeno da je cilj donošenja ovog zakona potreba hitne socijalno-kriminološke profilakse u društvenim uslovima i neodložne potrebe preventivnog djelovanja na potencijalne učinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda i posebne zaštite djece”, saopšteno je iz Vlade.

Kriminalističar i univerzitetski profesor Velimir Rakočević za Dan kaže kako se nada da će Skupština uskoro potvrditi ovaj zakon, te da je predloženo zakonsko rješenje dobar korak naprijed u smislu prevencije pedofilije.

On ističe da je usvajanje zakona prvi korak, ali da je nakon toga sve na sudovima koji moraju početi da izriču veće kazne za najteža djela protiv polne slobode na štetu nemoćnih i djece.

“Dosadašnje kazne su bile na zakonskom minimumu, a često i ispod njega. To nije bila dobra poruka počiniocima krivičnih djela, jer sankcije nijesu bile odvraćujuće. Šteta koja se pričini žrtvama je nemjerljiva i ogromna, te stoga sankcije moraju biti oštrije kako bi se na taj način obezbijedila prevencija, ali i zadovoljila pravda”, kazao je Rakočević, prenosi CdM.

Izmjenama zakona je propisano da će se počinilac kazniti dugotrajnim zatvorom do 40 godina ukoliko usled obljube ili sa njom izjednačenim činom, iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje, nastupe teške tjelesne povrede nemoćnog lica, odnosno smrt lica nad kojim je djelo izvršeno ili ako je djelo učinjeno nad djetetom.

Propisano je da će se onaj ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin nad djetetom kazniti zatvorom od 5 do 15 godina, a dosad je bilo propisano od 3 do 12 godina.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.