Predavanje istoričara dr Miloša Savina na temu „Značaj seobe Srba za odbranu Austrije od Turaka” na Jutjub kanalu KCNS

0

Predavanje istoričara dr Miloša Savina na temu „Značaj seobe Srba za odbranu Austrije od Turaka” (4. 7. 2024) možete pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.

Prva velika seoba Srba dogodila tokom Velikog bečkog rata (1683−1699), kada se znatan dio srpskog naroda iz raznih srpskih oblasti pod turskom vlašću preselio u sjeverne i zapadne oblasti pod vlašću Habzburške monarhije i Mletačke republike. Ovu seobu je predvodio srpski patrijarh Arsenije III Crnojević.

Prilikom prolaska austrijske vojske kroz Srbiju, Srbi su podigli ustanak i priključili se. Septembra 1689. godine osvojeni su Niš, Jagodina, Paraćin, Pirot, Bela Palanka i Dragoman. Oktobra 1689. godine austrijska vojska i srpski ustanici zauzeli su Prištinu, Prizren, Kačanik i Skoplje.

Već tokom 1689. godine austrijski car Leopold I je pozvao Srbe da nasele opustjele krajeve Ugarske. Austrijska vojska i srpski ustanici poraženi su u bici kod Kačanika 2. januara 1690. godine. Na čelu je bio pećki patrijarh Arsenije III Crnojević koji se već januara 1690. godine nalazio u Beogradu, gdje je održan crkveno-narodni sabor. Srbi su od austrijskog cara tražili dozvolu da se nasele i garanciju crkveno-školske autonomije. Na zahtjeve je car odgovorio poveljom u kojoj im dozvoljava da se nasele sve do Budima i Komorana a garantovao im je i crkveno-školsku autonomiju, uz uslov da budu austrijski vojnici. Ovom poveljom je ozakonjen položaj Srba u Ugarskoj.

Celo predavanje možete pogledati na linku:

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.