Mladen Mikijelj

Pet godina zatvora zbog pipanja devetogodišnje djevojčice

0

Odlukom Apelacionog suda M.L. je pravosnažno osuđen na pet godina zatvora zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljene polne radnje. Prvostepenu presudu izrekao je Osnovni sud u Podgorici, piše „Dan“.

Prema presudi, M.L. je gnusno djelo počinio nad devetogodišnjom djevojčicom. Na odluku suda žalio se branilac okrivljenog, ali je Apelacioni sud odbio žalbu i potvrdio kaznu od pet godina zatvora. Istom presudom sud je optuženom M.L. izrekao mjeru bezbjednosti obavezno liječenje alkoholičara, koja će se izvršavati u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i trajaće dok postoji potreba za liječenjem, ali ne duže od izrečene kazne zatvora, pri čemu se vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunava u kaznu zatvora.

M.L. je osuđen jer je 15. juna 2022. godine u jednom selu, izvršio nedozvoljenu polnu radnju prema djetetu – djevojčici rođenoj 2013. godine. Krivično djelo, kako je navedeno u presudi, izvršio je na način što je djevojčicu koja je došla do mjesta gdje se nalazio kako bi uzela flašu sa vodom namamio da je samu povede do izvora vode, pod izgovorom da je na izvoru voda hladnija. Tada je, kako piše u presudi, tražio da mu sjedne u krilo, što je ona odbila. Nakon toga je neprimjereno dodirnuo oštećenu, koja mu je odgurnula ruku i pobjegla.

Okrivljeni se zatim dao u bjekstvo, u čemu je spriječen od strane prisutnih građana i zadržan do dolaska policije.

– Prvostepeni sud je prilikom odmjeravanja kazne za optuženog M.L. kao olakšavajuću okolnost cijenio to što je optuženi lice lošeg imovnog stanja, dok mu je kao otežavajuće okolnosti cijenio raniju osuđivanost, iako se nije radilo o osudi za isto ili istovrsno krivično djelo, kao i sam način izvršenja krivičnog djela, a koji se ogleda u iskazanoj perfidnosti optuženog, koji je uz izgovor da će na izvoru naći hladniju vodu namamio oštećenu na mjesto gdje nema drugih lica, kako bi izvršio krivično djelo, pa je cijeneći navedenu olakšavajuću okolnost i otežavajuće okolnosti optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, u koju će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.6.2022. godine pa nadalje dok pritvor bude trajao – navedeno je u presudi.

Sud je posebno cijenio navode žalbe branioca optuženog u kojem je istakao da je optuženi krivično djelo izvršio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, a što je bio osnov za izricanje blaže kazne, ispod minimuma propisanog zakonom za predmetno krivično djelo, pa je takve navode žalbe cijenio kao neosnovane.

– Naime, smanjena uračunljivost izvršioca krivičnog djela može biti osnov za ublažavanje kazne. Međutim, u konkretnom slučaju stanje svijesti optuženog L.M. u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a kako to nesumnjivo proizilazi iz nalaza i mišljenje komisije vještaka koji su obavili sudsko psihijatrijsko vještačenje optuženog, posledica je dugogodišnje upotrebe alkohola i oštećenja moždanih centara koji regulišu svijest, razumsko odlučivanje i rezonovanje, a koje stanje je pospješeno akutnom alkoholnom intoksikacijom srednjeg stepena, u koje stanje je optuženi sam sebe doveo. Dakle, iz nalaza komisije vještaka proizilazi da je bitno smanjena uračunljivost optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela posledica strukture ličnosti optuženog i akutne alkoholisanosti u koju je optuženi sam sebe doveo, a koje okolnosti, po ocjeni ovog suda, nijesu takvog karaktera da bi dovele do ublažavanja kazne optuženom zbog njegovog stanja svijesti u vrijeme izvršenja krivičnog djela – navodi se u obrazloženju presude.

Nasuprot navodima iz žalbe branioca, Apelacioni sud kao i prvostepeni sud smatra da je odmjerena kazna srazmjerna stepenu krivice optuženog za izvršeno krivično djelo, težini izvršenog krivičnog djala i primjerena ličnosti optuženog kao učinioca i da će se tako odmjerenom kaznom u dovoljnoj mjeri uticati na optuženog da ubuduće ne vrši krivična djela, odnosno da će se ostvariti svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.