Perović pomoćniku mimo zakona produžavala mandat

0

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Agencije za sprečavanje korupcije Boris Vukašinović više puta je nezakonito imenovan na tu funkciju, konstatovala je upravna inspektorka Nina Vuksanović u zapisniku o kontroli Agencije od 3. juna.

Upravna inspekcija Ministarstva javne uprave kontrolisala je Agenciju, a konstatovala je nepravilnosti koje se odnose na zapošljavanje, ali i radni status za više službenika te institucije.

Prema dokumentima u koje su imale uvid, upravna inspektorka je zaključkom obavezala direktorku Agencije Jelenu Perović da u roku od tri dana dostavi svu dokumentaciju koja se odnosi na radni status Vukašinovića u roku od tri dana od dana prijema zapisnika.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije juče redakciji nije odgovoreno kada ističe mandat Vukašinoviću, ali ni koliko je puta status vršioca dužnosti za tog pomoćnika produžavan.

Vukašinović je krajem aprila 2021. godine imenovan na funkciju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije – Sektor za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i postupanje po prijavama zviždača.

Prema zapisniku, do avgusta prošle godine, kada je usvojena nova sistematizacija, Perović je potpisala šest rješenja o v. d. mandatu tog pomoćnika.

Vukašinović je za osam mjeseci 2021. godine na novoj poziciji prihodovao gotovo 13.000 eura po osnovu zarade, varijabli i angažmana u radnom tijelu Agencije za utvrđivanje i sačinjavanje liste javnih funkcija i obveznika Zakona o sprečavanju korupcije.

Prema izvještajima o imovini i prihodima dostupnim na sajtu Agencije, tokom 2022. vršilac dužnosti pomoćnika direktorke zaradio je više od 25.000 eura, po osnovu plate, naknade u radnoj grupi ASK-a i varijabli. Po istim osnovama, Vukašinović je prošle godine zaradio oko 30.000 eura.

Direkcija za budžetsku inspekciju je upravo za prošlu godinu i prve mjesece ove utvrdila da su Perović, njena pomoćnica Nina Paović i Vukašinović imali najveći broj prekovremenih sati, varijabli i rada praznicima.

To u posljednja dva mjeseca istražuje Specijalno državno tužilaštvo, koje Perović sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i štetu pričinjenu budžetu od više od 100.000 eura. Ona je u kućnom pritvoru.

Upravna inspektorka u nalazu konstatuje da radno mjesto pomoćnika direktora Agencije nije popunjeno u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

“Posebno se ukazuje na činjenicu da je Boris Vukašinović šest puta u kontinuitetu određivan za vršioca dužnosti pomoćnika direktorice. Produžavanje v. d. statusa na ovaj način nije u skladu sa članom 61 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da se u slučaju prestanka mandata starješini organa uprave, odnosno službe ili licu koje vrši poslove viskog rukovodnog kadra, može odrediti vršilac dužnosti do imenovanja u skladu sa Zakonom, a najduže do šest mjeseci”, stoji u zapisniku o izvršenom nadzoru.

Napredovali tokom probnog rada, primani bez oglasa…

Upravna inspektorka Nina Vuksanović utvrdila je nepravilnosti u vezi sa radnim statusom kod više drugih zaposlenih u Agenciji.

Utvrdila je da je jedan službenik, suprotno zakonu i pravilnicima, tokom trajanja probnog rada upućen u drugu organizacionu cjelinu i na bolju poziciju.

Za službenicu Odsjeka za međunarodnu saradnju, standarde i odnose sa javnošću konstatovano je da “nijesu dostavljeni dokazi o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova” na tom radnom mjestu. Kod drugog službenika u istom Odsjeku navodi se da “nijesu dostavljeni dokazi o internom oglasu”, kao i da nema dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa.

Upravna inspektorka naložila je Agenciji da sve te nepravilnosti otkloni u roku od 15 dana od dana prijema zapisnika i o tome obavijesti Upravnu inspekciju.

(Vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.