Ovo su pitanja na koja će se odgovarati na popisu

0

Nakon dva odlaganja u Crnoj Gori bi sjutra, 3. decembra, trebalo da počne Popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

Iz MONSTAT-a su ranije za CdM kazali da su pitanja u popisu definisana članom 9,10 i 11 Zakona o popisu i odnose se na lica, domaćinstva i stanove kao jedinice popisa.

“Podaci koji se prikupljaju Popisom odnose se na sljedeće karakteristike lica i to: demografske, geografske, ekonomske, obrazovne, migracione, etničko-kuluturološke, invaliditet. Zatim se prikupljaju podaci koji će nam ukazati na veličinu i strukturu domaćinstva i porodice, a takođe i na karakteristike stana i opremljenosti stana instalacijama”, istakli su u MONSTAT-u.

Dodatno, prikupljaju se i podaci o poljoprivredi, koji služe za identifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i predstavljaju okvir za predstojeći popis poljoprivrede.

Zakonon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova je predviđeno da su Popisom obuhvaćeni crnogorski državljani koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori bez obzira da li su prisutni u mjestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu u Crnoj Gori ili u drugoj državi. Zatim stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, domaćinstva; stanovi i druge nastanjene prostorije.

Popis ne obuhvata diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Crnoj Gori, predstavnike međunarodnih organizacija i tijela koji imaju diplomatski status, kao ni članove njihovih užih porodica koji sa njima borave u Crnoj Gori.

Propisano da se od građana prikupe podaci o: imenu i prezimenu; polu; datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broj; mjestu i državi rođenja; mjestu stalnog stanovanja majke u vrijeme kada je lice rođeno; boravku lica u drugoj državi; datumu (godina i mjesec) odlaska u drugu državu i nazivu države; namjeravanoj dužini boravka u drugoj državi; mjestu iz kojeg se lice doselilo; godini i mjesecu doseljenja; razlozima odsutnosti lica iz Crne Gore; državi iz koje se lice doselilo; godini, mjesecu i razlozima posljednjeg doseljenja, odnosno povratka u Crnu Goru; namjeravanoj dužini boravka u Crnoj Gori.

Građani će popisivaču davati podatke o bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu lica istog pola; broju živorođene djece; državljanstvu; nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti; vjeri; maternjem jeziku; jeziku kojim lice uobičajeno govori; stranim jezicima kojima se služi; nivou školske spreme, odnosno stečenog obrazovanja; poznavanju rada na računaru; statusu ekonomske aktivnosti (zaposleno, odnosno nezaposleno); razlogu neaktivnosti (dijete, student, domaćica, lice sa prihodima od imovine, penzioner i drugi razlozi zbog kojih lice nije aktivno); zanimanju; djelatnosti u kojoj je lice zaposleno, odnosno bilo zaposleno; angažmanu lica; državi i mjestu u kojoj je lice zaposleno; funkcionalnoj sposobnosti lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti; mjestu uobičajenog boravka, prethodnom mjestu uobičajenog boravka i datumu (godina i mjesec) dolaska u sadašnje mjesto boravka, invaliditetu i vrsti invalidnosti (senzorna, motorička, psiho-socijalna).

“Ukoliko građanin ne želi da se izjasni o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem jeziku i jeziku kojim uobičajeno govori, kao i o invaliditetu i vrsti invalidnosti upisuje se odgovor “Ne želi da se izjasni””, piše u Zakonu o popisu.

Popisiće se i osobe koje se nalaze u zatvoru.

Precizira je i način popisivanja predstavnika države Crne Gore na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, međunarodnim organizacijama, članova domaćinstava koja sa njima borave u drugoj državi, kao i popis stanova koje koriste strana diplomatska i konzularna predstavništva u Crnoj Gori, a koji nijesu u vlasništvu stranih država.

Kako se popisuju odsutni članovi domaćinstva i djeca?

“Podatke o odsutnim članovima domaćinstva daje punoljetni član domaćinstva kome su podaci o odsutnim članovima najviše poznati. Za djecu mlađu od 15 godina podatke daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj. Ako popisivač u vrijeme popisa ne zatekne u domaćinstvu lice obuhvaćeno popisom, popisivač će ostaviti pisano obavještenje da je to lice dužno da se javi na kontakt telefon iz obavještenja, radi dogovora oko ponovnog dolaska popisivača”, navodi se u Zakonu.

Podaci prikupljeni u popisu koji se direktno ili indirektno mogu dovesti u vezu sa licem na koje se odnose, statistički su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu.

Upitnici za popis stanovništva, domaćinstava i stanova štampani su na crnogorskom jeziku i na jezicima u službenoj upotrebi – srpskom, bosanskom, albanskom i hrvatskom.

Upitnici na crnogorskom i srpskom jeziku štampani su na latinici i ćirilici.

Štampani su i upitnici na engleskom, ruskom, turskom i ukrajinskom jeziku.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.