Opština Tuzi uzela „Plantažama“ 298 hiljada evra

0

Blokada računa kompanije „Plantaže“ okončana je danas popodne prema podacima Centralne banke, jer je Opština Tuzi do tada naplatila sporno potraživanja od 298 hiljada evra na ime poreza na nekretnine.

Opština Tuzi uvela je blokadu računa „Plantaža“ 1. jula na iznos od 287 hiljada evra obaveze za porez na nekretnine za 2023. godinu, uvećane za kamate. Ovaj novac, kojeg je Opština Tuzi prinudno skinula sa računa za četiri dana, bio je namjenjen za isplatu zarada.

Spor Tuzi i „Plantaža“ oko obračuna poreza za 2023. godinu traje već par mjeseci, jer je administacija ove Opštine odbila da prihvati procjenu vrijednosti imovine „Plantaža“ na njenoj teritoriji koju je radila međunarodna renomirana konsultantska kuća „Ernst & Young“, već je angažovala svog vještaka koji je dao svoju procjenu tržišne vrijednosti te imovine.

„Plantaže“ su pred Upravnim sudom već poništile poreska rješenja Opštine Tuzi za 2019, 2020. i 2021. godinu, zbog čega Opštini Tuzi prijeti gubitak novca od oko dva i po miliona evra.

U toku je sudski postupak za poresko rješenja za 2022. godinu, dok su se „Plantaže“ žalile Opštini Tuzi na njeno poresko rješenje za 2023. godinu. Opština je odbila tu žalbu. „Plantaže“ su zatim tražile i da nezavisni Institut računovođa i revizora utvrdi da li je ispravna procjena koju je uradilo “Ernst & Young“, ali je i to odbijeno pa je pokrenuta prinudna naplata spornog iznosa za porez, prenose „Vijesti“.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.