Održana redovna Skupština akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja: Milan Lekić reizabran za predsjednika Odbora direktora

0

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore, u svojstvu Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, na redovnoj sjednici konstatovao je istek mandata dosadašnjim članovima i imenovao nove članove Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja. Dva člana Odbora direktora, istaknutih stručnjaka iz reda univerzitetskih profesora, koji su bili u prethodnom sastavu, zbog obimnih radnih obaveza nijesu mogli nastaviti mandat u novom sazivu.

Shodno navedenom, u novi sastav Odbora direktora RUP-a imenovani su:

Mladen Gogić, magistar građevinski inženjer.

Rođen je 1978. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju opšteg smjera. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici juna 2005. godine. U julu 2008. godine je odbranio magistarski rad na Građevinskom fakultetu u Podgorici, na smjeru za Menadžment i tehnologiju građenja, na temu „Naplata poslova u građevinarstvu“.

Od septembra 2005. godine do septembra 2008. godine radno je angažovan kao honorarni saradnik u nastavi, a od septembra 2008. godine kao saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu u Podgorici.

Predavao je u svojstvu gostujućeg predavača, na Građevinskom fakultetu u Bratislavi, Slovačka, Građevinskom fakultetu u Brnu, Češka Republika i Građevinskom fakultetu u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

Bio je projektant, supervizor, dizajner i član nadzornih i revizorskih timova u više projekata od državnog značaja.

Autor je ili koautor više desetina stručnih tekstova i publikacija iz oblasti građevinarstva, od kojih su mnogi objavljeni u renomiranim internacionalnim časopisima.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Vladislav Mićković, master prava.

Rođen je u Pljevljima 1992. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, akademsko zvanje je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom je odbranio master tezu sa prosječnom ocjenom 10.00. Položio je pravosudni i advokatski ispit.

Trenutno obavlja dužnost VD Sekretara Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a na navedenoj renomiranoj akademskoj ustanovi duži poslove Lica ovlašćenog za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama, kao i Lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Radno iskustvo je započeo kao praktikant, a potom kao savjetnik i advokat u poznatim beogradskim Advokatskim kancelarijama ,,Vuković i partneri“, kao i Advokatskoj kancelariji Mićković.

Svoje poslovno angažovanje u akademskoj ustanovi započeo je 2021. godine na poslovima Šefa odseka za opšte poslove Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Služi se engleskim jezikom na naprednom nivou i španskim jezikom na srednjem nivou.

Luka Ilinčić, master inženjer rudarstva.

Rođen je u Pljevljima 1986. godine, akademsko obrazovanje je stekao na Građevinsko – geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je odbranio i master tezu sa ocjenom 10.00.

Trenutno je radno angažman u Rudniku uglja AD Pljevlja, na poziciji Rukovodioca eksploatacije PK „Potrlica“.

Radnu karijeru započeo je u Rudniku olova i cinka Šuplja Stijena – ,,Gradir Montenegro“ DOO Nikšić, gdje je hijerarhijski dužio više različitih poslovnih zaduženja. Radni angažman je započeo kao rudarski inženjer na površinskom kopu, potom je unaprijeđen na poziciju Rukovodioca kopa ,,Šuplja Stijena“, a zatim i u poziciju Tehničkog rukovodioca površinskog kopa.

U više navrata je bio angažovan kao član ili stručni konsultant u radnim tijelima na nacionalnom nivou, među kojima se posebno izdvajaju: Član radne grupe za izradu prijedloga Zakona o rudarstvu; Predsjednik komisije za polaganje stručnog ispita iz oblasti rudarstva; Član odbora udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne Gore.

Služi se engleskim jezikom na srednjem nivou.

Milan Lekić, rudarski inženjer.

Rođen je 1959. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Čajniču, a diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Pripravnički staž je odradio u Rudniku uglja AD Pljevlja, gdje je obavljao poslove i inženjera u tehničkoj pripremi, rukovodioca, dok je poziciju izvršnog direktora kompanije obavljao u periodu 12.4.2021-28.8.2023. godine.

Ranije, u periodu 2002-2014. bio je izvršni direktor JP „Vodovod“ Pljevlja.

Funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore obavljao je u periodu 1993 – 1998. godine, kao i  27.07.2023- 15.04.2024.godine.

Dragan Leković, diplomirani pravnik.

Rođen je 1966. godine u Pljevljima. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Nakon odrađenog pripravničkog staža u Osnovnom sudu Pljevlja, u periodu od 1999. do 2021. godine radio je u Opštini Pljevlja, konkretnije u Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove, Sekretarijatu za inspekcijske poslove i Službi komunalne policije.

Od 2021. godine zaposlen je u EPCG, kao šef OJ „Snabdijevanje“ Pljevlja.

Biografije novoimenovanih članova najbolji su dokaz riješenosti EPCG da RUP-om upravljaju stručni, kredibilni i profesionalni ljudi koji u svojim karijerama imaju blistave rezultate i dostignuća. Činjenica da su svi novoizabrani članovi rođeni Pljevljaci, daje dodatno na značaju, obzirom  na senzibilitet i poznavanje prilika kao i značaj Rudnika uglja, kako sa nivoa elektroenergetske stabilnosti, tako i značaja za Opštinu i građane.

Na Konstitutivnoj sjednici za predsjednika Odbora direktora reizabran je Milan Lekić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.