Održana konstitutivna sjednica Savjeta za prava djeteta

0

Prva konstitutivna sjednica Savjeta za prava djeteta kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade Dragoslav Šćekić, održana je danas.

Pored članova Savjeta koje čine predstavnici izvršne vlasti, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, direktor Uprave za statistiku, direktorica Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, savjetnica potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade, predstavnica nevladinog sektora i predstavnica djeteta prisustvovali su i gosti iz UNICEFA gospodin Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori sa svojom saradnicom gospodjom Nadom Đurović Martinović.

Na sjednici su razmatrane pet tačaka dnevnog reda i to: Izvještaj o radu Savjeta za prava djeteta za prethodnu godinu, Poslovnik o radu Savjeta za prava djeteta za prethodnu godinu, Program rada Savjeta za prava djeteta za 2024. godinu, Informacija o realizaciji Mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023 i Usmena informacija o regionalnoj konferenciji pod nazivom „Na putu ka izvrsnosti: Udruženim snagama ka djelotvornoj dječijoj zaštiti sa modelnom Barnhaus”.

Usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za prethodnu godinu kao i Poslovnik o radu Savjeta za prava djeteta.

Radi kontinuiteta zaštite prava djeteta za koje se zalaže Savjet za prava djeteta, Šćekić je predložio da se nastavi sa dvogodišnjim programom rada Savjeta za prava djeteta i nastavi realizacija svih započetih aktivnosti kao i da se program proširi novim idejama koje predlažu nadležni resori.

Povodom pitanja realizacije Mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023 većina članova Savjeta uzela je učešće u raspravi, nakon čega su zajednički usvojeni zaključci nastavka borbe protiv nasilja i borbe za zaštitu dječijih prava u kom smjeru će nadležni resori dostaviti svoje predloge sekretarki Savjeta kako bi se ta pitanja uvrstila na dalje razmatranje u radu Savjeta.

Vezano sa zaštitom djece koja su žrtve nasilja je i usmeno obrazložena informacija o organizaciji konferencije pod nazivom: „Na putu ka izvrsnosti: Udruženim snagama ka djelotvornoj dječijoj zaštiti sa modelom Barnhaus” koja će biti organizovana od strane Vlade Crne Gore zajedno sa Savjetom Evrope i UNICEF-om.

Predsjednik Savjeta za prava djeteta Dragoslav Šćekić pozvao je sve nadležne institucije da se preduzmu neophodne mjere u cilju zaštite prava djeteta i omogućavanju da svako dijete živi u zdravoj sredini u kojoj se poštuju sva prava djeteta koja su zajamčena domaćim i međunarodnim propisima koje je Crna Gora ratifikovala.

Istakao je i da je važno učešće djece u Savjetu za prava djeteta, zbog čega ga posebno raduje što imam predstavnika djece u Savjetu za prava djeteta čiji glas će se u Savjetu čuti.

U konačnom, pozvao je i ne nevladin sektor da se putem nastavka jedne lijepe saradnje zajednički istupi u borbi za zaštitu prava djeteta, jer su djeca najveće bogatstvo društva.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.