Odbor direktora Regionalnog vodovoda ostvario izvanredne rezultate u 2023

0

Odbor direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva usvojio je Godišnji izvještaj o svom radu za 2023. godinu. U Izvještaju je istaknuto da je početkom 2023. godine, kroz donošenje odgovarajućih odluka i zaključaka, kao i kroz intenzivne pregovore i saradnju sa Vladom Crne Gore, resornim ministarstvom i nevladinim sektorom, Odbor direktora direktno je učestvovao u aktivnostima na zaustavljanju eksploatacije šljunka i pijeska i odlaganja otpada u koritu rijeke Morače, u II zoni sanitarne zaštite.

Kroz saradnju sa relevantnim institucijama i vladinim tijelima, Odbor direktora aktivno je učestvovao u razvoju i sprovođenju strategija i politika zaštite životne sredine u koritu rijeke Morače, a sve sa ciljem očuvanja prirodnih resursa. Angažovanje predstavlja primjer odgovornog korporativnog upravljanja i posvećenosti važnim društvenim pitanjima koja direktno utiču na društvenu zajednicu i okolinu.

Odbor direktora je sproveo analizu od strateškog značaja za Društvo u oblasti tekućeg poslovanja i doprinio uspješnom rješavanju svih prepreka, čime je poslovanje Društva dovedeno na visok nivo. Posvećenost Odbora direktora analizi poslovanja, pronalaženju efikasnih rješenja i donošenju ključnih odluka rezultiralo je finansijskom stabilnošću Društva. Ostvarena dobit od 1.200.000 evra svjedoči o efikasnosti i uspješnosti rada Odbora direktora, kao i o njegovoj sposobnosti da postigne poslovne ciljeve i obezbijedi prosperitet Društva.

Odbor direktora je tokom 2023. godine ostvario efikasno unutrašnje poslovanje i uspješno sprovodio koordinaciju razvojnih projekata Društva. Svoje aktivnosti je usmjeravao na iznalaženje najboljih rješenja koja su dovela do unaprjeđenja funkcionisanja i postizanja održivog razvoja Društva.

Zahvaljujući odlukama i mjerama koje je sproveo Odbor direktora, postignut je značajan napredak u poboljšanju vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, doprino je smanjenju rizika od nestašica vode i osiguravanju dugoročne održivosti vodovodnog sistema. Angažman i posvećenost su doprinijeli stvaranju efikasnih rješenja i ostvarivanju pozitivnih rezultata. Odbor direktora preduzimao je korake i donosio odluke koje su omogućile uspješnu izgradnju privremene brane u koritu rijeke Morače, što je rezultiralo povećanjem izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”.

Odluka da angažuje konsultante za istraživanje i izradu idejnih rešenja filterskog postrojenja za prečišćavanje jezerske vode kapaciteta 500 litara u sekundi imao je za cilj implementaciju postrojenja koje će obezbijediti dodatnu količinu vode. Ovaj napor u istraživanju idejnih rješenja za filtersko postrojenje pokazuje posvećenost Odbora direktora stabilizaciji i unapređenju regionalnog vodovodnog sistema kako bi se osiguralo adekvatno snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja.

Pokrenute su aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje likvidnosti Društva kroz pokretanje izmjena i dopuna Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju. Konkretno, predloženo je uvođenje posebne naknade na investicije koje se realizuju na Crnogorskom primorju, a koje bi se naplaćivale od hotela sa kategorijama 4* i 5*. Takođe, predloženo je produženje perioda naplate te naknade do 2034. godine, odnosno sve dok obaveze Društva po pitanju izmirenja kredita ne budu u potpunosti realizovane.

Ove aktivnosti su važne za finansijsku stabilnost Društva i omogućavaju adekvatno planiranje budućih investicija i poslovanja.

Intenzivirane su aktivnosti na realizaciji druge faze sistema kroz završetak izgradnje novog cjevovoda od prekidne komore „Prijevor“ do Lastve Grbaljske. Odbor direktora je aktivan učesnik u koordinaciji aktivnosti na izgradnji novog cjevovoda na potezu Lastva Grbaljska – Tivat, koji je dio izgradnje novog bulevara od Jaza do Tivta. Ovim projektom će se povećati kapacitet regionalnog vodovodnog sistema za distribuciju dodatne količine vode za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi sa trenutnih 330 litara u sekundi na 750 litara u sekundi.

Odbor direktora je donio odluke za realizaciju projekata usmjerenih na naučna istraživanja sa ciljem utvrđivanja uzroka pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“ i pronalaženja rješenja koja će doprineti zaustavljanju tog pada, odnosno poboljšanju izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“.

Aktivnosti Odbora direktora su praćene od strane brojnih medija koji objektivnim informisanjem doprinose afirmaciji rada i odluka ovog tijela. Ovaj vid medijske pokrivenosti omogućava javnosti da bude adekvatno upoznata sa uspjesima i izazovima sa kojima se Društva susrijeće u svom radu.

Rad Odbroa direktora tokom 2023. godine je karakterisao visok nivo profesionalizma i temeljnosti, kao i poštovanju zakonskih propisa i odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja i zaštite interesa zaposlenih. To ukazuje na posvećenost Odbora direktora etici i transparentnosti u poslovanju, što je ključno za održavanje integriteta i ugleda Društva.

Odbor direktora je ostvario izvanredne rezultate i ciljeve koje je postavio. Takvi ishodi su rezultat predanog rada, strateškog vođenja i efikasnog upravljanja koje je Odbor direktora sproveo. Imao je ključnu ulogu u vođenju Društva ka ostvarivanju uspjeha i postizanju ciljeva, te je očigledno da je njegova vizija i upornost dovela do izvanrednih rezultata.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.