NTO na trećem Sajmu evropskih projekata: Veliko interesovanje za prekogranične turističke rute

0

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) učestvovala je na trećem Sajmu evropskih projekata koji okuplja institucije, organizacije i kompanije koje sprovode projekte finansirane sredstvima različitih programa Evropske unije, a ima za cilj promociju ostvarenih rezultata.

Događaj je organizovala Privredna komora Crne Gore, u subotu 8. juna u dvorištu Dvorca Petrovića na Kruševcu, a projektni tim NTO CG je tom prilikom predstavio projekte koji ova organizacija sprovodi uz podršku fondova Evropske unije.

Projekat „Due Mari“ privukao je posebnu pažnju posjetilaca Sajma, sa svojim inovativnim pristupom promociji održivog razvoja turizma kroz virtuelne ture Italije, Albanije i Crne Gore (https://duemarivirtualtours.com/). Cilj ovog projekta, čija je realizacija uspješno okončana krajem 2023. godine, je bilo pružanje doprinosa boljoj povezanosti regija obuhvaćenih projektom, kroz stvaranje novih turističkih ruta, unapređenje lokalnog razvoja, kao i promovisanje lokalnih proizvoda i usluga. Ovaj projekat finansiran je kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Posjetioci Sajma bili su vrlo zainteresovani i za katunske puteve Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje je NTO CG promovisala kroz istoimeni projekat, a u okviru Brošure „Katunski put kroz zemlju stočara i sira” (https://rb.gy/20stmk). NTO CG je uspješno predvodila realizaciju ovog projekta, pa je ove godine na sajmu „FITUR 2024“ u Madridu dobila priznanje za najbolji turistički proizvod „Putevima katuna, Crna Gora“. Cilj ovog projekta je bio unapređenje turističke ponude kroz uspostavljanje tematskih staza, instalaciju solarnih panela i turističke signalizacije u katunskim područjima, a finansiran je kroz IPA program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Od tekućih projekata, čija je realizacija tek počela ove godine, predstavnice NTO CG predstavile su još i projekte „Dijalog za turizam”, „Putovanje kroz vrijeme”, „SA_Creativity – Kulturne i kreativne industrije za južnojadranski identitet” i „RomansWineDanube – Marketinški okvir za održivi razvoj kulturnog turizma”.

Projekat „Dijalog za turizam“ ima za cilj poboljšanje koordinacije i institucionalnih kapaciteta u turizmu na Mediteranu. Ovaj projekat teži da transformiše turizam u zeleniji, pametniji i otporniji sektor, osiguravajući održivi rast u budućnosti kroz povećanu izgradnju kapaciteta i integraciju politika, a finansiran je u okviru Interreg Euro-MED Programa 2021-2027.

Tokom sajma je predstavljen i projekat „Putovanje kroz vrijeme“ koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta i diversifikacije turističke ponude zasnovane na prirodnom i kulturnom nasljeđu u prekograničnim ruralnim područjima između Kosova i Crne Gore. Cilj je razviti model prenošenja stručnih znanja za očuvanje i valorizaciju kulturne baštine, promovišući je kao integralni dio turističke ponude. Ovaj projekat je finansiran kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

Još jedan značajan projekat, „SA_Creativity – Kulturne i kreativne industrije za južnojadranski identitet“, u kome NTO CG učestvuje kao projektni partner, promoviše održive razvojne puteve kroz digitalnu i zelenu tranziciju turističkog sektora. Posjetioci Sajma pokazali su interesovanje za revitalizaciju tvrđave Španjola u Herceg Novom, koja će biti realizovana u okviru ovog projekta, sa ciljem uspostavljanja međunarodnog kreativnog centra za razvoj kreativnih industrija i malih i srednjih preduzeća. Projekat je finansiran kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Projekat #RomansWineDanube – Marketinški okvir za održivi razvoj kulturnog turizma“, bio je posebno zanimljiv posjetiocima Sajma iż Podgorice, budući da je upravo Duklja dio kulturne rute „Put rimskih careva i dunavska vinska ruta“, koja je ključna okosnica projekta. Ovaj projekat ima za cilj povećanje vidljivosti zajedničke kulturne baštine i stvaranje novih transnacionalnih partnerstava, promovišući visokokvalitetne turističke proizvode i usluge duž rute. Projekat je finansiran kroz Interreg Program za Dunavski region 2021-2027.

Sajam su svečano otvorile predsjednica Privredne komore, dr Nina Drakić, i ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević. One su naglasile značaj evropskih integracija i projekata za dalji razvoj crnogorskog društva i ekonomije, kao i za dostizanje evropskih standarda i pripremu za buduće izazove nakon punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Posjetioci su imali priliku da se detaljno upoznaju sa različitim projektima u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje, socijalna inkluzija, zaštita životne sredine, razvoj turizma i očuvanje kulturnog nasljeđa.

Sajam je okupio preko 40 organizacija i institucija koje su predstavile oko 200 projekata finansiranih kroz različite EU programe. Događaj je pružio izvrsnu priliku za promociju ostvarenih rezultata, razmjenu iskustava i ideja, te umrežavanje radi buduće saradnje.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.