Na Univerzitetu Crne Gore počelo prijavljivanje za upis u prvu godinu osnovnih studija, konkursom predviđeno 3.186 mjesta

0

Prijavljivanje za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, u novoj akademskoj 2024/25. godini, počelo je danas i završiće se sjutra, u 16 časova, kada se sistem za elektronsku prijavu zatvara. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati će podnositi prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Konkursom je ukupno predviđeno 3.186 mjesta, od čega po jedinicama: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički 155, Ekonomski 370, Elektrotehnički 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 48, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 230, Filozofski 285, Građevinski 110, Mašinski 150, Medicinski 185, Metalurško-tehnološki 100, Muzička akademija 28, Pomorski 260, Pravni 210 i Prirodno-matematički 230 mjesta.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 1. jula 2024. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se od 2. do 3. jula 2024. godine prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 6. julom 2024. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Podsjećamo da je unaprijeđen i postupak elektronskog potpisivanja ugovora o studiranju na Univerzitetu Crne Gore kao posljednjeg koraka elektronskog upisa na Univerzitet Crne Gore. Usluga elektronskog potpisivanja Ugovora o studiranju razvijena je prošle godine u okviru projekta “E-usluge kao odgovor na Covid-19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom javne uprave. Cilj projekta je podsticanje mladih na korišćenje digitalnih servisa u interakciji sa institucijama, bez čekanja u redovima i prikupljanja dokumenata.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.