Milatović drži ambasadore na „stend baju“, ali zato igračicu DPS-a od 2005. godine nam gura pod nos kao svoj kadar!

0

Predsjednik države Jakov Milatović se u poslednje vrijeme zainatio i do iznemoglosti pokušava da pokaže svima kako se i on nešto pita u državi.

Svi znamo da predsjednik države ne uživa podjednako važnim ovlašćenjima kao na primjer predsjednik Vlade, a kao jedno od ovlašćenja koje Jakov Milatović ima po Ustavu je da postavlja i opoziva ambasadore na predlog Vlade. Između ostalih, ima i ovlašćenje da ukazom proglašava zakone. Upravo ova dva ovlašćenja predsjednik Milatović posebno voli, jer jedino njima trenutno može (makar malo) da utiče na rad izvršne i zakonodavne vlasti.

Ovlašćenja predsjednika države prema Ustavu Crne Gore (Kliknite na sliku da biste je uvećali)

Nakon „pokazivanja mišića“ nedavnim vraćanjem zakona Skupštini na ponovnu raspravu i odlučivanje, Milatović je odlučio da opstruira i imenovanje ambasadora.

Tako se juče predsjednikov kabinet oglasio sa neočekivanim saopštenjem koje potpisuje osoba koja je u Ministarstvu vanjskih poslova od davne 2005. godine, tj. iz ere Demokratske partije socijalista.

Naime, savjetnica predsjednika Milatovića, za vanjsku politiku, Marija Lakić Barfus, saopštila je da je Milatović obavio razgovore sa svim kandidatima za ambasadore, ali da neki nijesu ni bili na liniji proklamovane spoljnopolitičke agende, dok su neki imali i dvojna državljanstva.

Da li je Milatović u potpunosti prihvatio savjete svoje savjetnice i politički diskurs koji su mu nametnuli zapadni partneri ili je ovo još jedan vid osvete nekadašnjim stranačkim kolegama koji vode Vladu?

„Razumijemo dinamiku koju nameću partijski dogovori, ali predlog ne dolazi od političkih partija već od Vlade, od koje se očekuje da predloži kandidate koji ispunjavaju zakonske uslove, i koji razumiju vanjskopolitičke ciljeve naše zemlje, i koji će sprovoditi ne partijske, nego državne interese. Već ranije je predsjednik Milatović iskazao svoje nezadovoljstvo pristupom u odabiru predloga, kako samom procedurom (činjenicom da sa potencijalnim kandidatima nisu obavljene konsultacije), tako i potenciranjem partijskih postavljenja na uštrb karijernih diplomata, i to na najvažnijim mjestima“ – rekla je Lakić Barfus.

Milatovićeva savjetnica je rekla i da je politizacija diplomatske mreže „dodatno problematizovana kroz prizmu imenovanja političkih ambasadora u centrima koje posmatraju kao maticu“.

„Do sada, u Kabinet predsjednika smo dobili predlog Vlade za imenovanja sedam ambasadora, od čega su čak četiri političko-partijska imenovanja, a tri su iz reda karijernih diplomata, iako je dio političkih postavljenja i procenat od 30 posto postavljen zakonom. Takođe, zabrinjava činjenica da Vlada još uvijek nije predložila kandidata za ambasadora pri NATO, imajući u vidu da je već odavno to mjesto upražnjeno, a da je jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta jačanje kredibiliteta unutar NATO saveza“.

Ovakva pojašnjenja koja dolaze od osobe koja je ćutala na politizaciju diplomatske mreže od davne 2005. godine kada je stupila na diplomatsku dužnost, te tokom perioda dok je bila treća, zatim druga sekretarka, referentkinja u Direkciji za Evropu u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove. Pa i kada je bila prva sekretarka i zamjenica šefa Misije u Ambasadi Crne Gore u Republici Italiji, gdje je bila i nerezidentna predstavnica za Maltu i San Marino, kao i zamjenica stalnog predstavnika Crne Gore za FAO, u periodu od 2009. do 2013. godine.

Od 2013. do 2017. je bila savjetnica, radila na poslovima iz nadležnosti Direkcije za susjedne zemlje i Direkcije za Evropu, u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove.

Potom od 2017. do 2022. je billa i prva savjetnica, zamjenica šefa Misije, a zatim i privremena otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore u Austriji, kao i nerezidentna predstavnica u Republici Češkoj i Slovačkoj.

Znači, sve te godine je ćutala i radila svoj posao, ali sada je počela da savjetuje predsjednika države i sa njim došla do zaključka da je došlo do politizacije diplomatske mreže.

Politizacija, dvojna državljanstva, pa još i NATO agenda, zvuči poznato, zar ne?

Izgleda da predsjednik Milatović pokušava, kombinacijom različitih političkih strategija, da pripremi teren za osnivanje svoje partije, i to pokazivanjem građanima da se drži Ustava, zakona i međunarodno preuzetih obaveza, kao i čuvanjem kadrova DPS-a.

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.